Testige oma digioskusi

Tehke see lihtne test, mis aitab teil oma digioskuste tasemest aru saada.

Miks peaksite oma digioskuste taset teadma?

Praegusel tööturul on enamikul töökohtadel vaja teataval tasemel digioskusi. Selle testi sooritamisel antakse teile digipädevuse raamistikul põhinevad küsimused, mis on üles ehitatud selleks, et saada selgelt aru teie oskuste tasemest eri valdkondades. 

Pärast testi läbimist saate üksikasjaliku aruande, millest nähtub teie keskmine tase. Saate kindlaks teha oma tugevad ja nõrgad valdkonnad. 

Kuidas see test toimib?

  • Vastake kõigepealt paarile küsimusele oma unistuste töö ja haridustaseme kohta, et test saaks kõige paremini teie vajadustele vastata. 
  • Algab tegelik test, kus valite igale küsimusele sobiva vastusevariandi.
  • Pärast testi täitmist näete oma digioskuste taset.
  • Saate ka üksikasjaliku aruande, mis sisaldab teie taseme kirjeldust. 

Mis saab edasi?

Üksnes oma digioskuste taseme tundmisest ei piisa. Kui olete testi tulemused kätte saanud, saate kindlaks teha, milliseid oskusi on vaja parandada, et areneda oma praegusel töökohal või valmistuda potentsiaalseks uueks töökohaks.

Testi lõpus leiate õpikava, mille abil teha kindlaks ja läbida kursusi, mis aitavad saavutada konkreetseid õpieesmärke.

Video file