Euroopa keeleõppe raamdokument

Saate ise hinnata, millisel tasemel on erinevate keelte puhul rääkimine, mõistmine ja kirjutamine. Euroopa keeleõppe raamdokument sisaldab kirjeldusi, mis aitavad teil oma keeleoskuse taseme kindlaks teha.

MÕISTMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE