Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Sami lahko ocenite, kako dobro govorite in razumete različne jezike ter v njih berete. Skupni evropski referenčni okvir za jezike ponuja niz opisov, ki vam bodo v pomoč pri razumevanju vašega znanja jezikov.

RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

PISANJE