Využijte k tomu společný evropský referenční rámec

Své schopnosti vyjadřování a porozumění mluvenému projevu a psanému textu v cizích jazycích si můžete ohodnotit sami. Využijte k tomu společný evropský referenční rámec, který jednotlivé úrovně jazykových dovedností popisuje.

POROZUMĚNÍ

MLUVENÍ

PSANÍ