Chreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha

Is féidir leat féinmheasúnú a dhéanamh ar do chumas labhartha, tuisceana agus léitheoireachta i dteangacha éagsúla. Tá tacar cur síos ar fáil sa Chreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha a bheidh tú in ann a úsáid chun cabhrú leat do chuid scileanna teanga a thuiscint.

TUISCINT 

LABHAIRT

SCRÍOBH