Seol fiosrúchán

Cuir glao orainn: 00 800 6 7 8 9 10 11

 • ó aon áit san Aontas
 • Luan go hAoine 9:00 – 18:00 (Am Lár na hEorpa)
 • i gceann ar bith de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh
 • Tá na glaonna sin saor in aisce
 • I gcás fadhb theicniúil, ionas go mbeidh ár seirbhís in ann cuidiú leat, cuir an t-eolas seo a leanas ar fáil dúinn: 

  • Leathanach gréasáin (URL):
  • Am agus Dáta:
  • An teanga a bhí in úsáid:
  • An gaireas a bhí in úsáid:
  • Fón cliste: IOS nó Android
  • Ríomhaire deisce: Brabhsálaithe agus Leagan
  • Ríomhaire táibléid: IOS nó Android
  • An úsáideoir cláraithe nó aoi-úsáideoir thú:
  • Cén teachtaireacht atá agat maidir le (céard a bhí ar siúl agat nuair a tharla an earráid):
  • Cuir ar fáil na céimeanna ar fad a rinne tú sular tháinig an earráid aníos:

   

  Gheobhaidh tú freagra laistigh de 3 lá oibre de ghnáth (d'fhéadfadh níos mó ama a bheith i gceist i gcás fiosrúcháin níos casta).

  Séanadh

  Is é Europe Direct a chuireann an tseirbhís seo ar fáil. Níl an fhaisnéis a thugann Europe Direct ceangailteach ó thaobh dlí, beag beann ar conas a dhéanann tú teagmháil linn.