Uirlisí digiteacha Europass

Breathnaigh ar na huirlisí digiteacha ar fad a chuireann Europass ar fáil duit chun do chuid foghlama agus do ghairm a bhainistiú.

Do Phróifíl Europass

Seo é do spás pearsanta inar féidir leat an taithí atá agat agus an méid atá bainte amach agat a thaifeadadh. Is féidir leat taithí oibre, eispéiris foghlama, cineálacha éagsúla scileanna, foilseacháin, gradaim, ceadúnais, ballraíochtaí, obair dheonach agus taithí idirnáisiúnta a chur leis agus fiú rannáin nua a chruthú inar féidir leat faisnéis, íomhánna, comhaid agus naisc chuig na meáin atá ábhartha a chur leis chomh maith.

Do phróifíl Europass a chruthú/a chur in eagar

Do leabharlann Europass

Nuair a bheidh do phróifíl cruthaithe agat, is féidir leat na doiciméid tacaíochta uile a chur leis, a shábháil agus a chomhroinnt, mar shampla teastais, litir inspreagtha, litreacha clúdaigh, CVanna, grianghraif, nó aon doiciméad eile atá i do Leabharlann Europass. 

Téigh go dtí an Leabharlann(Le haghaidh úsáideoirí cláraithe amháin)

Eagarthóir CV

Is féidir CV nó a lán CVanna a chruthú laistigh de chúpla clic ar do phróifíl Europass nó iad a chruthú ó bhonn.

CV a chruthú

Féach ar fhíseán teagaisc gearr

Draoi na Litreach Cumhdaigh

Le Europass tá sé chomh héasca agus is féidir Litir Chumhdaigh a chruthú a sheasann amach agus a leanann an struchtúr caighdeánach.

Litir chumhdaigh a chruthú

Féach ar fhíseán teagaisc gearr

Do chuid scileanna

Cuir do chuid scileanna leis an rannán ‘Mo chuid scileanna’ agus molfaidh Europass tacair scileanna ábhartha agus gaolmhara eile duit a d’fhéadfadh a bheith agat freisin. Ina theannta sin, bíonn cur síos ar na scileanna sin a chuideoidh leat na tacair scileanna gaolmhara a thuiscint trí chur síos agus sainiú a dhéanamh orthu i gcomhthéacs post éagsúil.

Machnamh a dhéanamh ar do chuid scileanna(Le haghaidh úsáideoirí cláraithe amháin)

Do réimsí spéise

Is féidir leat do réimsí spéise a shainiú agus do spriocanna foghlama nó gairme a thuiscint trí ábhair a bhfuil suim agat iontu a chur leis, i gcás réimsí inar mian leat a bheith ag obair nó staidéar, sin agus na spriocanna ba mhaith leat a bhaint amach.

Do réimsí spéise a aithint (Le haghaidh úsáideoirí cláraithe amháin)

Dintiúir dhigiteacha Europass

Is éard atá i gceist le Dintiúir Dhigiteacha Europass dioplómaí agus teastais dhigiteacha a chuirtear i láthair ar bhealach a aithnítear ar fud na hEorpa. Is féidir Dintiúir Dhigiteacha Europass a fháil go héasca ó d’institiúid oideachais nó oiliúna le cuntas Europass agus é a stóráil i do thiachóg dhigiteach. Sínítear é le ríomhshéala uathúil a fhágfaidh go mbeidh sé barántúil agus infhíoraithe go héasca ag fostóirí nó gairmithe earcaíochta. 

Tuilleadh eolais

Eolas agus tacaíocht

Cuireann an tAontas Eorpach a lán seirbhísí ar fáil a thacaíonn leat agus tú ag foghlaim nó ag obair san Eoraip. Is féidir leat cuardach a dhéanamh ar chúrsaí agus ar phoist, comhairle a fháil ó threoirchomhairleoirí, foghlaim faoin dóigh a gcuirtear do cháilíochtaí i gcomparáid le cáilíochtaí i dtír Eorpach eile ina bhfuil suim agat staidéar nó obair a dhéanamh, sin agus go leor eile. Is féidir leat eolas a fháil ar an ardán Europass faoi sheirbhísí náisiúnta sonracha agus tionscnaimh Eorpacha a bheadh in ann cabhrú leat.

Eolas úsáideach a aimsiú