Eolas faoi Europass

Is tacar uirlisí agus eolais ar líne é Europass a chuidíonn leat gach céim de do ghairm agus de do chuid foghlama a bhainistiú.

Is é Europass an uirlis Eorpach is iontaofa chun do ghairm agus do chuid foghlama a bhainistiú.

Má tá tú i mbun staidéir, ar tí tús a chur le do chéad phost nó sa tóir ar dhúshláin nua, le Europass is féidir leat do chuid scileanna agus cáilíochtaí a chur in iúl go héifeachtach san Eoraip. Cuireann an Coimisiún Eorpach an tseirbhís seo ar fáil saor in aisce agus i 31 dteanga dhifriúla.

Tóg an chéad chéim eile i do chuid foghlama nó i do ghairm

Tugann Europass an spreagadh duit leanúint ar aghaidh le do chuid foghlama nó le do ghairm ar na bealaí seo a leanas:

  • Cuidíonn sé leat machnamh a dhéanamh ar na scileanna agus an taithí atá agat faoi láthair;
  • Taispeánann sé duit deiseanna foghlama agus fostaíochta oiriúnacha iontaofa ó gach cearn den Eoraip;
  • Déanann sé an próiseas chun Litreacha Cumhdaigh mar aon le CVanna a scríobh a shimpliú le teimpléid is féidir a chur in eagar;
  • Cuireann sé eolas cruinn ar fáil duit maidir le dul i mbun oibre agus foghlama san Eoraip;
  • Tugann sé naisc duit chuig líonraí tacaíochta iomchuí.

Trí Europass, cuireann an Coimisiún Eorpach tacaíocht ar fáil duit chun gur féidir leat barr do chumais a bhaint amach agus deiseanna a aimsiú ar fud na hEorpa atá oiriúnach do do chuid scileanna agus taithí.

 

Man, smiling and pointing at you

Na huirlisí a thacaíonn leat i do chuid foghlama agus d'fhorbairt gairme

Cuireann Europass uirlisí saor in aisce ar fáil ar líne a thacaíonn le foghlaimeoirí, le hoibreoirí agus le cuardaitheoirí poist ar fud na hEorpa. Sula seolann tú iarratas chun bealaigh, féach ar chuid de na huirlisí atá againn:

Eolas iontaofa maidir leis an staidéar agus leis an bhfoghlaim san Eoraip

Cuireann Europass eolas iontaofa ar fáil maidir le dul i mbun staidéir agus foghlama i dtíortha Eorpacha eile trí naisc a thabhairt chuig foinsí Eorpacha agus náisiúnta ábhartha. Is féidir leis an eolas sin cuidiú leat cúrsaí, poist, treoir agus tacaíocht a fháil maidir le bailíochtú agus aitheantas do chuid cáilíochtaí.

Dintiúir dhigiteacha Europass

Is dintiúir dhigiteacha iad dintiúir dhigiteacha Europass atá coibhéiseach ó thaobh an dlí de le teastais ar pháipéar. A bhuí leo, is féidir le hinstitiúidí cáilíochtaí digiteacha crioscaíldíonacha agus dintiúir foghlama eile a eisiúint saor in aisce. Úsáidtear na dintiúir seo le dearbhú go bhfuil daoine incháilithe le haghaidh fostaíochta, áit ar an ollscoil agus nithe eile. A bhuí le Europass, is féidir leat na dintiúir sin a shábháil agus a roinnt go sábháilte ionas nach gá duit leaganacha páipéir de do chuid teastas agus dioplómaí a úsáid a thuilleadh.

D’fhéadfaí go mbeidh spéis agat seo a léamh