Creataí náisiúnta cáilíochtaí ó thíortha éagsúla san Eoraip a chur i gcomparáid le chéile

Eolas maidir le creataí náisiúnta cáilíochtaí

Cineálacha cáilíochtaí ar cuid de chreataí náisiúnta cáilíochtaí iad a aimsiú, eolas a fháil fúthu agus iad a chur i gcomparáid le chéile

A bhuí leis an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF), is féidir leat tuiscint a fháil ar an ngaol idir na Creataí Náisiúnta Cáilíochtaí (NQF)Cur síos ar na hocht leibhéal EQF.

Is féidir leat 2 thír a roghnú ó na bratacha anseo thíos chun a fháil amach cad iad na cineálacha cáilíochtaí atá san áireamh sna creataí náisiúnta dá dtagraítear in EQF. Cuirtear suas le 5 shampla cáilíochta ar fáil in aghaidh gach cineál cáilíochta náisiúnta.

Aimsigh