Jämför nationella referensramar för kvalifikationer i Europa

Information om nationella referensramar för kvalifikationer

Hitta, förstå och jämför kvalifikationstyper i nationella referensramar för kvalifikationer

Med hjälp av den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) kan du se hur de nationella referensramarna för kvalifikationer (NQF) förhåller sig till varandra. Beskrivning av de åtta EQF-nivåerna.

Välj två länder nedan för att se vilka kvalifikationstyper som ingår i de nationella referensramarna på respektive EQF-nivå. Du kan se upp till fem exempel på kvalifikationer för varje nationell kvalifikationstyp.

Sök