Usporedite nacionalne kvalifikacijske okvire u Europi

Informacije o nacionalnim kvalifikacijskim okvirima.

Pronađite, proučite i usporedite vrste kvalifikacija koje su dio nacionalnih kvalifikacijskih okvira

Uz pomoć Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF) možete shvatiti međusobnu povezanost nacionalnih kvalifikacijskih okviraOpis osam razina Europskog kvalifikacijskog okvira.

Među zastavama  odaberite dvije zemlje i saznajte koje su vrste kvalifikacija uključene u nacionalne okvire i kako su povezane s Europskim kvalifikacijskim okvirom. Za svaku vrstu nacionalne kvalifikacije možete pronaći najviše pet primjera.

Pronađi