Opis osam razina Europskog kvalifikacijskog okvira

Svaka od osam razina određena je skupom opisnica koje označavaju ishode učenja relevantne za kvalifikacije na toj razini u bilo kojem sustavu kvalifikacija.

Ishodi učenja koji su definirani u smislu: 

Znanje: U kontekstu Europskoga kvalifikacijskog okvira znanje je opisano kao teorijsko i/ili činjenično.

Vještine: U kontekstu Europskoga kvalifikacijskog okvira vještine su opisane kao spoznajne (uključuju upotrebu logičkog, intuitivnog i kreativnog razmišljanja) i praktične (uključuju manualnu spretnost i upotrebu metoda, materijala, alata i instrumenata).

Odgovornost i samostalnost: U kontekstu Europskoga kvalifikacijskog okvira odgovornost i samostalnost opisane su kao sposobnost pojedinca da samostalno i odgovorno primjenjuje znanje i vještine.

Usklađenost s Okvirom za kvalifikacije Europskoga prostora visokog obrazovanja


Okvir za kvalifikacije Europskoga prostora visokog obrazovanja sadrži opisnice za tri ciklusa koja su dogovorili ministri nadležni za visoko obrazovanje na sastanku u Bergenu u svibnju 2005. u okviru Bolonjskog procesa. Opisnica svakog ciklusa predstavlja generički opis uobičajenih očekivanja u pogledu postignuća i sposobnosti povezanih s kvalifikacijama koji predstavljaju kraj tog ciklusa.


1.    Opisnica za kratki ciklus koji je razvila Zajednička inicijativa za kvalitetu u okviru Bolonjskog procesa (koji može biti obuhvaćen prvim ciklusom ili povezan s njime) odgovara ishodima učenja za 5. razinu Europskoga kvalifikacijskog okvira.


2.    Opisnica za prvi ciklus odgovara ishodima učenja za 6. razinu Europskoga kvalifikacijskog okvira.


3.    Opisnica za drugi ciklus odgovara ishodima učenja za 7. razinu Europskoga kvalifikacijskog okvira.


4.    Opisnica za treći ciklus odgovara ishodima učenja za 8. razinu Europskoga kvalifikacijskog okvira.