Astoņu EKI līmeņu apraksts

Katru no šiem astoņiem līmeņiem definē ar virkni deskriptoru, kas norāda mācīšanās rezultātus, kuri atbilst šā līmeņa kvalifikācijai jebkurā kvalifikāciju sistēmā.

Mācīšanās rezultāti un tie ir definēti: 

Zināšanas: EKI kontekstā zināšanas raksturo kā teorētiskas un/vai faktu zināšanas.

Prasmes: EKI kontekstā prasmes apraksta kā kognitīvas (loģiskās, intuitīvās un radošās domāšanas izmantošana) un praktiskas (tādas, kurās izmanto roku veiklību un metodes, materiālus, darba rīkus un instrumentus).

Atbildība un autonomija: EKI kontekstā atbildību un autonomiju apraksta kā izglītojamā spēju izmantot zināšanas un prasmes autonomi un atbildīgi.

Saderība ar Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru


Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūra sniedz deskriptorus trim cikliem, par ko 2005. gada maijā sanāksmē Bergenā saistībā ar Boloņas procesu vienojās ministri, kas atbild par augstāko izglītību. Katrs cikla deskriptors ir vispārīgs apraksts par to, kāds rezultāts parasti tiek sagaidīts attiecībā uz sasniegumiem un spējām, kas saistītas ar kvalifikācijām, kuras norāda uz attiecīgā cikla noslēgumu.


1.    Īsā cikla (ko var saistīt ar pirmo ciklu vai tajā iekļaut) deskriptors, ko saistībā ar Boloņas procesu izstrādājusi “Kopējā kvalitātes iniciatīva”, atbilst EKI 5. līmeņa mācīšanās rezultātiem.


2.    Pirmā cikla deskriptors atbilst EKI 6. līmeņa mācīšanās rezultātiem.


3.    Otrā cikla deskriptors atbilst EKI 7. līmeņa mācīšanās rezultātiem.


4.    Trešā cikla deskriptors atbilst EKI 8. līmeņa mācīšanās rezultātiem.