Beskrivelse af de otte EQF-niveauer

Hvert af de otte niveauer er defineret ved et sæt deskriptorer, der angiver de læringsresultater, som er relevante for kvalifikationer på det pågældende niveau i ethvert kvalifikationssystem.

Læringsresultater som defineres i form af: 

Viden: forbindelse med EQF beskrives viden som teoretisk og/eller faktuel.

Færdigheder: I forbindelse med EQF beskrives færdigheder som kognitive (herunder brug af logisk, intuitiv og kreativ tænkning) og praktiske (brug af praktisk håndelag og af metoder, materialer, værktøjer og instrumenter).

Ansvar og selvstændighed: I forbindelse med EQF beskrives ansvar og selvstændighed som den lærendes evne til selvstændigt og ansvarligt at anvende viden og færdigheder.

Forenelighed med referencerammen for kvalifikationer i det europæiske område for videregående uddannelser


I referencerammen for kvalifikationer i det europæiske område for videregående uddannelser fastsættes deskriptorer for tre cyklusser, som ministrene med ansvar for videregående uddannelse godkendte på mødet i maj 2005 i Bergen inden for rammerne af Bolognaprocessen. Hver cyklusdeskriptor indeholder en generisk definition af de typiske forventninger til resultater og evner i forhold til de kvalifikationer, der afspejler afslutningen på den pågældende cyklus.


1.    Deskriptoren for den korte cyklus, som er udviklet inden for rammerne af det fælles kvalitetsinitiativ som led i Bolognaprocessen (der kan være i eller knyttet til den første cyklus), svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 5.


2.    Deskriptoren for den første cyklus svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 6.


3.    Deskriptoren for den anden cyklus svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 7.


4.    Deskriptoren for den tredje cyklus svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 8.