Frequently Asked Questions

2FA-FAQ

Jeg har oprettet en EU Login-konto, men jeg har ikke modtaget en bekræftelses-mail. Hvad gør jeg?

Nogle få minutter efter udfyldelsen af formularen skulle du modtage en e-mail i din mailboks. Hvis du ikke kan finde e-mailen, kan du tjekke dit spamfilter.

Eller tjek, at alle felter i formularen er udfyldt korrekt. Du har måske indtastet din e-mailadresse forkert. Hvis det er tilfældet, er din eneste mulighed at registrere dig igen. Du kan oprette dine EU Login-oplysninger. Klik på linket "Opret en konto" på EU Login-startsiden.

Jeg forsøgte at oprette en konto, men får at vide, at min e-mail allerede er registreret.

Det betyder, at du allerede har oprettet en EU Login-konto. Det kan have været til en anden applikation eller webside end Europass.

Gå til at nulstille dit password, angiv din e-mailadresse, og følg instrukserne på skærmen.

Jeg har glemt mit EU Login-password. Hvad gør jeg?

Hvis du har glemt dit password, eller du har modtaget en fejlmeddelelse med angivelse af "forkert adgangskode", kan du anmode om en e-mail for at nulstille dit password..

Angiv din e-mailadresse, og følg instrukserne på skærmen. Du skulle nu kunne angive et nyt password.

Jeg har ikke en smartphone. Hvordan aktiverer jeg tofaktorgodkendelse?

Hvis du på nuværende tidspunkt ikke har en smartphone, som kan køre EU Login-mobilappen, kan du bruge andre enheder til at autentificere dig eller bruge nogle af vores andre autentificeringsmuligheder.

Du kan bruge enhver kompatibel IOS- eller Android-tablet til at installere EU Login-mobilappen, eller du kan gøre brug af de to andre muligheder for godkendelse:

 • sikkerhedsnøgle (f.eks. YubiKey),
 • pålidelig platform (f.eks. Window Hello) på din computer.

Du kan finde flere oplysninger om disse to muligheder via EU Login-vejledningen og på EU Login-supportsiderne..

Hvorfra kan jeg downloade EU Login-appen?

Du kan downloade EU Login-mobilappen fra Google Play (hvis du har Android som operativt system på din enhed) eller Apple App Store (hvis du har iOS som operativt system på din enhed).

Hvordan opretter jeg EU Login-appen på en mobilenhed?

For at oprette EU Login-mobilappen som anden godkendelsesmetode for at få adgang til Europass-portalen skal du følge 3 trin:

 • Hent appen.
 • Angiv "Mobile devices" (mobile enheder) i dine EU Login-oplysninger på ECAS-webstedet.
 • Vælg godkendelsesmetoden "Mobile app + pin".

 

Download appen til din enhed Når kontoen er oprettet og første gang godkendt på ECAS-webstedet, skal du flytte musen over redskabet øverst til højre for at vise menuen og vælge "My account" (min konto).

Klik på "Manage my mobile devices" (administrer mine mobile enheder). Klik på "Add a mobile device" (tilføj en mobilenhed).

På skærmen "Add a mobile device" (tilføj en mobilenhed) indsætter du de krævede oplysninger. Du skal angive et navn for din enhed og oprette en firecifret pinkode. 

Klik på knappen Submit (send).

Åbn EU Login-appen på din telefon, og vælg "Initialise" (initialisér). Følg anvisningerne på skærmen, og giv adgang til dit kamera.

QR-kodescanneren starter på din mobile enhed, og der vises en QR-kode på din PC-skærm.

Vend mobiltelefonkameraet mod din PC-skærm, indtil QR-koden er anerkendt.

Indtast den firecifrede pinkode, du tidligere har oprettet, på "Authenticate"-skærmen, og klik på "Authenticate" (godkend).

Der vises en meddelelse på din enhed som bekræftelse på, at du har opsat din mobilenhed med EU Login.

Tillykke! Din mobilapp til EU Login er nu installeret og kan bruges til godkendelse. Klik på "Continue" (fortsæt) for at blive omdirigeret til velkomstskærmen.

Kan jeg bruge den samme enhed med EU Login-appen til at få adgang til flere Europass-konti?

Nej, du kan kun få adgang til én Europass-konto (eller EU Login-konto) pr. enhed.

Hvordan ændrer jeg pinkoden til min EU Login-app?

Hvis du har mistet eller glemt din pinkode til EU Login-mobilapp, skal du følge instrukserne nedenfor:

 • Åbn EU Login-mobilappen
 • Gå til Settings (indstillinger)
 • Klik i øverste højre hjørne på de 3 prikker (Android) eller hjulet (IOS)
 • Klik på Forgot PIN code (glemt pinkode)
 • Indtast dine EU Login-oplysninger, der er knyttet til appen
 • Vælg en ny pinkode  
Kan jeg bruge EU Login-appen uden at beskytte min enhed?

Nej, det er ikke muligt at bruge EU Login-mobilappen, uden at din enhed er beskyttet med en pinkode, et mønster eller et fingeraftryk.

Hvordan underskriver jeg ved at bruge tofaktorgodkendelse?

For at logge ind skal du først gå ind på Europass-portalen i "Login"-funktionen. Derefter vil det valg, du har anført i opsætningen, være det eneste, der bliver vist, og så er det ligetil.

Indtast dit password i feltet "Password".

Klik på knappen "Sign in" (login).

På din telefon åbner EU Login mobile app PIN code (pinkode til EU Login via mobilapp) automatisk og beder dig indtaste din pinkode.

Indtast din pinkode, og klik på "Authenticate" (godkend)..

Hvis appen er aktiv (i forgrunden), vil den automatisk omdirigere dig til browservælgeren.

Hvis appen er i baggrunden, vises en meddelelse på din enhed. Accepter, at denne meddelelse bliver omdirigeret.

Hvorfor aktiverer du tofaktorgodkendelse?

Aktivering af tofaktorgodkendelse er en af de mest effektive foranstaltninger til bekæmpelse af identitetstyveri. Det kræver endnu en oplysning ud over brugernavn og password. Dette kan være en vidensfaktor (noget, som brugeren ved, f.eks. en pinkode), en besiddelsesfaktor (noget, som brugeren har, f.eks. et sikkerhedstoken, en mobilenhed eller en smartphoneapp) eller en biometrisk faktor (f.eks. fingeraftryk, ansigts- og talegenkendelse). Ved at tilføje endnu et lag godkendelse øger tofaktorgodkendelse datasikkerheden i langt højere grad. Hvis et password f.eks. kompromitteres, giver det et andet lag af beskyttelse til at blokere uautoriseret adgang.

Europa-Kommissionen har fastsat, at brugen af tofaktorgodkendelse, navnlig EU Login-tofaktorgodkendelse, er obligatorisk for dens IT-systemer, der håndterer følsomme ikkeklassificerede oplysninger (SNC), og har kraftigt anbefalet, at det anvendes i de IT-systemer, der håndterer oplysninger, som er "offentligt tilgængelige" og til "Kommissionens brug".

Hvorfor bør jeg bruge tofaktorgodkendelse?

Brug af tofaktorgodkendelse sørger for yderligere datasikkerhed og mindsker svigagtige aktiviteter. På den måde kan du få adgang til din konto fra et hvilket som helst system eller miljø uden risiko for dine personlige og følsomme oplysninger.

Hvor finder jeg QR-koden?

Først skal du på din desktopenhed tilføje en mobil enhed til din EU Login-konto. Åbn en browser på din PC, og følg dette link.

Du vil blive bedt om godkendelse. Klik derefter på "Add a mobile device" (tilføj en mobil enhed) i browseren på din PC. Når du har fulgt alle trinnene, vil der blive genereret en QR-kode.  Du kan finde yderligere oplysninger på side 12 i brugervejledningen.

Min QR-kodelæser angiver, at koden er ugyldig. Hvad skal jeg gøre?

Bemærk, at du skal læse QR-koden med EU Login-appen og ikke med din sædvanlige QR-kodelæser.

Jeg bruger allerede eID til at logge på Europass. Skal jeg aktivere den som tofaktorgodkendelse?

Nej, hvis du allerede bruger eID til at logge ind på Europass, kan du fortsætte med at logge på, som du har gjort hidtil. Du behøver ikke at aktivere tofaktorgodkendelse separat.

Hvordan aktiverer jeg eID som tofaktorgodkendelse?

Sådan linker du dit eID (elektronisk ID) til din EU Login-konto:

 • Log ind på din EU Login-konto.
 • Gå til dine indstillinger, og klik på Link til mit eID.

Denne mulighed kan linke dit nationale elektroniske identitetskort til din EU Login-konto.

Derefter afsluttes processen i overensstemmelse med de trin, der er beskrevet i vejledningen..

Europass-Skabeloner

Hvad er den fælles europæiske referenceramme for sprog?

Den fælles europæiske referenceramme for sprog er Europarådets retningslinjer, der bruges til at beskrive fremmedsprogselevers resultater. Referencerammen indeholder en metode til læring, undervisning og vurdering, som gælder for alle sprog i Europa. Den omfatter seks referenceniveauer, der anvendes i hele Europa for at beskrive sprogfærdigheder. Selvevalueringstabellen fra referencerammen benyttes i Europass-profilen til at hjælpe folk med at vurdere deres sprogkundskaber.

Hvad er Europass-mobilitetsbeviset?

Europass-mobilitetsbeviset kan hjælpe dig med at vise, hvilke færdigheder du har opnået under et udlandsophold.

Hvad er Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviset?

Et Europass-tillæg til erhvervsuddannelsesbeviset kan hjælpe dig med at beskrive de kvalifikationer, du har opnået via en erhvervsuddannelse, på en klar og konsekvent måde.

Hvad er tillægget til eksamensbeviset?

Et tillæg til uddannelsesbeviset kan hjælpe dig med at beskrive de kvalifikationer, du har opnået via en videregående, på en klar og konsekvent måde.

Hvad skete der med Europass-sprogpasset?

Europass-sprogpasset blev oprettet som et af Europass-dokumentskabelonerne i 2004. Det var beregnet til at bruge som et selvevalueringsredskab angående sprogkundskaber og -kvalifikationer.

I det nuværende Europass er sprogpasset blevet integreret i Europass-profilen i form af et afsnit, der hedder sprogfærdigheder. Du kan stadig lave en selvvurdering af dine sprogkundskaber baseret på den fælles europæiske referenceramme for sprog og dele resultatet med arbejdsgivere eller uddannelsesinstitutioner.

Hvordan vurderer du selv dine sprogkundskaber?

Du kan selv vurdere dine sprogkundskaber i Europass-profilen. Selvvurdering af dine sprogkundskaber betyder, at du overvejer dine færdigheder og beskriver dine færdighedsniveauer. Du kan gøre det ved at udfylde en enkel selvevalueringstabel i Europass-profilen. Læs beskrivelserne af niveauerne i selvevalueringsværktøjet, og vælg det niveau, som du mener bedst beskriver, hvor god du er til at lytte, læse, fremlægge, føre en samtale og skrive på et hvilket som helst sprog. Du kan også gemme dine eksamensbeviser og certifikater vedrørende sprog i Europass-biblioteket. Selvevalueringsværktøjet bruger den fælles europæiske referenceramme for sprog.

Du kan dele selvevalueringstabellen fra din Europass-profil med andre som f.eks. arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner.

Hvordan jeg beskriver mine digitale færdigheder?

Du kan angive og organisere dine digitale færdigheder i Europass-profilen. Du kan oprette en liste over alle dine digitale færdigheder, herunder de værktøjer og den software, du kan bruge, og de projekter eller resultater, du er stolt af. Du kan både beskrive de værktøjer, du bruger i dit job eller din uddannelse, og dem, du bruger i din fritid (f.eks. sociale medier, blogge og spil). Du kan også organisere dine færdigheder i forskellige grupper, f.eks. oprette en gruppe med de digitale værktøjer, som du bruger til design, eller med de digitale færdigheder, du bruger i dit job. Du kan også lave en liste over de digitale færdigheder, du gerne vil opnå.

Hvad er Europass-kvalifikationspasset?

Europass-kvalifikationspasset var et værktøj, der fandtes i Europass indtil 2019. Det gav brugerne mulighed for at oprette en samling af dokumenter i ét enkelt dossier. Kvalifikationspasset findes ikke længere, men registrerede Europass-brugere kan nu dele dokumenter fra deres Europass-bibliotek

Hjælp Og Information

Hvad er den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF)?

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer er et EU-værktøj, der gør kvalifikationer/eksamener nemmere at forstå og sammenligne på tværs af lande og uddannelsessystemer. Referencerammen gør det muligt beskrive kvalifikationer/eksamener fra et hvilket som helst europæisk land ved hjælp af et simpelt system med otte niveauer. EQF-oplysningerne kan angives i dine eksamensbeviser, i tillæg til dine eksamensbeviser eller i tillæg til dine erhvervsuddannelsesbeviser. Du kan angive EQF-niveauet for dine kvalifikationer/eksamener i dit CV og dine ansøgninger for at hjælpe arbejdsgivere eller uddannelsesinstitutioner i andre lande med at forstå dine kvalifikationer.