Frequently Asked Questions

2FA-FAQ

Jag har skapat ett EU Login-konto men fick ingen bekräftelse via mejl. Vad ska jag göra?

Några minuter efter att du har fyllt i formuläret bör du få ett mejl. Titta i din skräppost om du inte hittar mejlet.

Kontrollera också att du fyllt i alla uppgifter korrekt. Du kanske har stavat fel på din mejladress. I så fall måste du registrera dig igen. Du kan skapa dina inloggningsuppgifter för EU Login. Klicka på länken ”Skapa konto” på EU Logins startsida.

Jag försökte skapa ett konto men det står att min mejladress redan är registrerad.

Det innebär att du redan har skapat ett EU Login-konto, kanske för ett annat system eller en annan webbplats.

Klicka på ”Återställ lösenord”, ange din mejladress och följ anvisningarna på skärmen.

Jag har glömt mitt EU Login-lösenord. Vad ska jag göra?

Om du har glömt ditt lösenord eller fått ett felmeddelande om ”felaktigt lösenord” kan du begära ett mejl för att skapa ett nytt lösenord.

Ange din mejladress och följ anvisningarna på skärmen. Du ska nu kunna ange ett nytt lösenord.

Jag har ingen smarttelefon. Hur kan jag aktivera tvåfaktorsautentisering?

Om du inte har någon smarttelefon kan du installera EU Login-appen på en surfplatta eller använda några av våra andra autentiseringsalternativ.

Du kan ha vilken kompatibel iOS- eller Android-platta du vill eller använda någon av dessa båda autentiseringsalternativ:

 • Säkerhetsnyckel (t.ex. Yubikey)
 • Betrodd plattform (t.ex. Windows Hello) på din dator.

Du kan läsa mer om de båda alternativen i handledningen och på hjälpsidorna för EU Login.

Var kan jag hämta EU Login-appen?

Du kan hämta EU Login-appen från Google Play (för Android) eller Apple App Store (för iOS).

Hur kopplar jag EU Login-appen till min mobila enhet?

Om du vill använda EU Login-appen som en andra autentiseringsmetod för att logga in i Europass måste du följa tre steg:

 • Hämta appen.
 • ”Lägg till en mobil enhet” i ditt EU Login-konto.
 • Välj autentiseringsmetoden ”EU Login-appen + pinkod”.

 

Hämta appen till din telefon eller surfplatta. När du har skapat ditt konto och autentiserat dig på EU Login-webbplatsen en första gång håller du musen över kugghjulet i övre högra hörnet för att se menyn och väljer ”Mitt konto”.

Klicka på ”Hantera mina mobila enheter”. Klicka på ”Lägg till en mobil enhet”.

Fyll i de uppgifter som begärs. Du måste ange ett namn på din enhet och skapa en fyrsiffrig pinkod. 

Klicka på Skicka.

Öppna EU Login-appen på din telefon eller surfplatta och välj alternativet ”Registrera din enhet”. Följ anvisningarna på skärmen och ge appen tillgång till enhetens kamera.

QR-kodavläsaren öppnas på din enhet och en QR-kod visas på datorskärmen.

Rikta kameran mot datorskärmen tills den har läst av QR-koden.

I autentiseringsfönstret anger du den fyrsiffriga pinkod som du valde tidigare och klickar på Autentisera.

Ett meddelande visas som bekräftar att du har kopplat din mobila enhet till EU Login.

Grattis! Din EU Login-mobilapp har nu installerats och kan användas för autentisering. Klicka på ”Fortsätt” för att komma tillbaka till välkomstfönstret.

Kan jag använda samma enhet med EU Login-appen för att komma åt flera Europass-konton?

Nej, du kan bara logga in på ett Europass- eller EU Login-konto per enhet.

Hur ändrar jag pinkoden för EU Login-appen?

Om du har glömt din pinkod för EU Login-appen följer du anvisningarna nedan:

 • Öppna EU Login-appen
 • Gå till inställningarna
 • I det övre högra hörnet klickar du på de tre punkterna (Android, välj först ”Om appen”) eller kugghjulet (iOS)
 • Klicka på ”Glömt PIN-kod”
 • Ange dina inloggningsuppgifter för EU Login
 • Välj en ny kod 
Kan jag använda EU Login-appen utan att skydda min enhet?

Nej, du måste skydda din enhet med kod, mönster eller fingeravtryck för att kunna använda EU Login-appen.

Hur loggar jag in med tvåfaktorsautentisering?

För att logga in går du till Europass-portalen och klickar på Logga in. Bara det alternativ som du ställde in tidigare visas och sedan är det enkelt att logga in.

Ange ditt lösenord.

Klicka på ”Logga in”.

På din telefon eller surfplatta öppnas EU Login-appen automatiskt och ber dig om din pinkod.

Skriv in din kod och tryck på ”Autentisera”.

Om appen är aktiv (i förgrunden) skickas du automatiskt vidare för att välja webbläsare.

If the app is in the background, a notification is displayed on your device. Please accept this notification to be redirected successfully.

Varför erbjuder ni tvåfaktorsautentisering?

Tvåfaktorsautentisering (2FA) är en av de effektivaste åtgärderna för att bekämpa stöld av inloggningsuppgifter. Utöver användarnamn och lösenord krävs ytterligare en uppgift. Det kan vara något du vet (t.ex. en pinkod), något du har (t.ex. en säkerhetsdosa, mobil enhet eller mobilapp) eller ett fysiskt kännetecken (fingeravtryck eller ansikts- eller röstigenkänning). Genom att använda ytterligare en autentiseringsfaktor skyddar du dina uppgifter mycket bättre. Om ditt lösenord skulle komma på avvägar finns ytterligare ett skydd för att blockera obehörig åtkomst.

EU-kommissionen har gjort tvåfaktorsautentisering obligatoriskt, särskilt via EU Login, för sina it-system som hanterar känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det rekommenderas också för alla it-system som hanterar information som är ”allmänt tillgänglig” och ”för kommissionens interna bruk”.

Varför ska jag använda tvåfaktorsautentisering?

Tvåfaktorsautentisering ökar säkerheten och minskar risken för bedrägerier. Du kan komma åt ditt konto från vilket system eller vilken miljö som helst utan risk för att dina personuppgifter och känsliga uppgifter sprids.

Var hittar jag QR-koden?

På din dator måste du först lägga till en mobil enhet i ditt EU Login-konto. Öppna en webbläsare på din dator och följ länken.

Du uppmanas att autentisera dig. Klicka sedan på ”Lägg till en mobil enhet” i webbläsaren på din dator. När du har följt stegen skapas en QR-kod.  Du kan läsa mer på sidan 12 i användarhandledningen.

Min QR-kodläsare säger att koden är ogiltig. Vad ska jag göra?

Tänk på att du måste läsa QR-koden med EU Login-appen och inte med din vanliga QR-kodläsare.

Jag använder redan e-legitimation för att logga in i Europass. Måste jag aktivera den som en andra faktor?

Nej, om du redan använder e-legitimation för att logga in i Europass kan du fortsätta på samma sätt. Du behöver inte aktivera någon separat tvåfaktorsautentisering.

Hur aktiverar jag e-legitimation som en andra faktor för autentisering?

Gör så här för att koppla din e-legitimation till ditt EU Login-konto:

 • Logga in på ditt EU Login-konto.
 • Välj ”Hantera mina eID” och klicka sedan på ”Koppla till min e-legitimation”.

Då kopplar du din nationella e-legitimation till ditt EU Login-konto.

Följ sedan anvisningarna.

Europassmallar

Vad är den gemensamma europeiska referensramen för språk?

Den gemensamma europeiska referensramen för språk är Europarådets riktlinjer för hur man beskriver språkkunskaper. Referensramen ger en metod för inlärning, bedömning och undervisning för alla språk i Europa och bygger på en skala med sex steg som används för att beskriva språkkunskaper i alla europeiska länder. I Europassprofilen används referensramens nivåskala för att hjälpa dig att själv bedöma dina språkkunskaper.

Vad är Europass-rörlighet?

Europass-rörlighet är ett dokument som hjälper dig att beskriva din utlandserfarenhet.

Vad är Europass bilaga till yrkesexamensbevis?

Europass bilaga till yrkesexamensbevis hjälper dig att beskriva dina yrkeskvalifikationer på ett tydligt och konsekvent sätt.

Vad är examensbilagan?

Examensbilagan hjälper dig att beskriva dina kvalifikationer inom högre utbildning på ett tydligt och konsekvent sätt.

Vad har hänt med Europass språkpass?

Språkpasset var en av Europass dokumentmallar från 2004, där man kunde ange sina språkkunskaper.

I den nya Europassversionen är språkpasset integrerat i Europassprofilen under Språkkunskaper. Du kan fortfarande bedöma dina språkkunskaper enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk och vid behov dela uppgifterna med arbetstagare och utbildningsinstitutioner.

Hur bedömer jag mina språkkunskaper?

Du kan själv bedöma dina språkkunskaper i din Europassprofil. Det innebär att du reflekterar över dina färdigheter och beskriver dina språknivåer. Du kan fylla i en enkel tabell i din Europassprofil för att beskriva dina språkkunskaper. Läs de olika nivåbeskrivningarna och välj den som du anser bäst beskriver din hör- och läsförståelse, muntliga interaktion och produktion och dina skrivfärdigheter på språket i fråga. Du kan också spara dina språkintyg i ditt Europassbibliotek. Nivåskalan följer den gemensamma europeiska referensramen för språk.

Du kan dela språknivåtabellen i din Europassprofil med andra, t.ex. arbetsgivare och utbildningsinstitutioner.

Hur beskriver jag mina it-kunskaper?

Du kan lägga in och organisera dina it-kunskaper i din Europassprofil. Skapa en lista med dina it-kunskaper, t.ex. verktyg och program som du behärskar och projekt som du är stolt över. Beskriv vad du använder både på jobbet, i studierna och på fritiden (t.ex. sociala medier och spel). Du kan också gruppera dina färdigheter efter olika ämnen, t.ex. design, jobb eller färdigheter som du skulle vilja utveckla.

Vad är Europass färdighetspass?

Färdighetspasset var en Europassfunktion som fanns fram till 2019. Man kunde använda det för att samla dokument i en och samma fil. I stället för färdighetspasset kan du nu använda Europassbiblioteket för att dela dina dokument.

Hjälp Och Information

Vad är den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF)?

EQF är ett EU-verktyg som gör det lättare att förstå andra länders kvalifikationer och kvalifikationssystem. EQF översätter kvalifikationer från andra europeiska länder till ett enkelt system med åtta nivåer. Information om EQF-nivån kan finnas i ditt examensbevis eller examensbilagan. Du kan informera om EQF-nivån i ditt cv eller din ansökan så att det blir lättare för arbetsgivare och utbildningsinstitutioner i andra länder att förstå din kvalifikation.