Testa dina digitala färdigheter

Gör det här enkla testet för att se hur bra it-kunskaper du har.

Varför ska jag testa mina digitala färdigheter?

För nästan alla jobb måste du ha grundläggande digitala färdigheter. I det här testet får du svara på olika frågor baserade på EU:s kompetensram så att du lätt kan förstå hur du ligger till när det gäller olika färdigheter. 

När du har gjort testet får du en rapport som beskriver din nivå och där du kan se dina starka och svaga sidor.

Hur går testet till?

  • Först ska du svara på några frågor om ditt drömjobb och din utbildningsnivå för att anpassa testet till dina behov. 
  • Sedan startar själva testet – för varje fråga väljer du ett svarsalternativ.
  • När du har gjort testet ser du vilken nivå du ligger på.
  • Du får också en detaljerad rapport som beskriver dina färdigheter. 

Vad gör jag sen?

Det räcker inte att bara känna till dina digitala färdigheter. När du har fått testresultatet kan du se vad du behöver förbättra för att kunna avancera i ditt nuvarande jobb eller få ett bättre jobb.

Du får också en utbildningsplan som hjälper dig att hitta kurser för att nå specifika lärandemål.

Video file