Förbered dig för utlandsstudier

Om du har tänkt studera i ett annat EU-land måste du visa dina kvalifikationer (examensbevis eller intyg på yrkesutbildning) för utbildningsinstitutionen. Här får du tips på vad du kan göra om du vill studera utomlands och få dina kvalifikationer erkända.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Läs på

När du söker efter en kurs, se till att läsa informationen om studieavgifter, studiernas längd, hur man ansöker och hur dina utlandsstudier erkänns. 

Om du åker på utbyte i ett annat land, se till att få tydlig information från både din egen institution och den institution du åker till om kurserna, betyg och prov.

Få information om erkännande av kvalifikationer

Om du behöver mer information kan du kontakta Enic-Naric-centrumet i landet i fråga. Centrumen kan informera och ge råd om erkännande av utländska kvalifikationer, så att du lättare kan beskriva dina kvalifikationer för utbildningsinstitutioner.

Du kan ta med information om din kvalifikationsnivå i ditt Europass-cv och din ansökan så att det blir lättare att förstå vad du har studerat. Kanske din utbildningsinstitution kan ge dig mer information?

Kontrollera och jämför kvalifikationsnivåer 

Kontrollera din kvalifikationsnivå enligt den nationella referensramen för kvalifikationer i ditt land. Den används för att förklara de olika typerna av kvalifikationer i det nationella utbildningssystemet. Du kan också kontrollera din kvalifikationsnivå enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer, som gör det lättare att jämföra olika europeiska system.

luggage

Gör i ordning dina dokument

Håll koll på dina dokument. Se till att du lätt hittar dina examensbevis, studieutdrag och översättningar så att du kan skicka dem till de utbildningsinstitutioner du söker till. Visste du att du kan spara alla dina digitala dokument i ditt Europassbibliotek?

  • Om du har en högre utbildning kan du begära en examensbilaga från den institution där du studerade, med information om din utbildning.
  • Om du har en yrkesutbildning kan du få Europass bilaga till yrkesexamensbevis från den institution där du studerade, med information om din utbildning.