Valmistautuminen opiskeluun ulkomailla

Jos olet suunnittelemassa opiskelujaksoa toisessa EU-maassa, sinun on osoitettava oppilaitokselle, johon olet hakemassa, mitä opintoja olet jo suorittanut (tutkintotodistus tai muu todistus esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta). Seuraavassa muistilistassa on vinkkejä ja tietoa siitä, miten saat pätevyytesi tunnustetuksi ulkomaisia opintoja varten.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Tarkista perustiedot

Kun haet sopivaa kurssia, tarkista myös tiedot, jotka koskevat kurssi- ja lukukausimaksuja, opintojen kestoa, hakumenettelyn vaiheita ja ulkomaisten opintojesi tunnustamista. 

Jos olet lähdössä opiskelijavaihtoon toisessa maassa sijaitsevaan oppilaitokseen, pidä huolta, että saat selkeää tietoa kursseista, arvosanoista ja kokeista sekä omalta oppilaitokseltasi että vaihtoasi isännöivältä oppilaitokselta.

Hanki tietoa pätevyyden tunnustamisesta

Jos tarvitset lisätietoa pätevyyksien ja tutkintojen tunnustamisesta, ota yhteyttä kansalliseen ENIC-NARIC-tiedotuskeskukseen. ENIC-NARIC-keskukset tarjoavat arviointiapua ja neuvontaa ulkomaisten tutkintojen tunnustamista koskevissa kysymyksissä, mistä voi olla hyötyä, kun sinun on kyettävä esittelemään suorittamiasi opintoja eri oppilaitoksille.

Voit sisällyttää selventäviä ja täsmentäviä tietoja pätevyydestäsi Europass-ansioluetteloosi ja hakuasiakirjoihisi. Oppilaitoksesi voi mahdollisesti antaa sinulle lisätietoja tutkinnostasi.

Vertaile tutkintojen tasoja 

Tarkista, mikä on tutkintosi taso maasi kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä (NQF). Monessa maassa on käytössä kansallinen tutkintojen viitekehys, jossa esitetään kansallisen koulutusjärjestelmän eri tutkinnot. Voit myös selvittää, mikä on tutkintosi taso eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) mukaan. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys auttaa vertailemaan Euroopan tutkintojärjestelmiä.

matkalaukkuja

Huolehdi asiakirjoista

Laita kaikki asiakirjasi järjestykseen. Pidä huolta siitä, että todistuspaperisi, rekisteriotteet ja muut tarvittavat asiakirjat löytyvät helposti. Voit tallentaa kaikki digitaaliset asiakirjasi Europass-kirjastoosi, missä ne ovat aina kätevästi käytettävissäsi.