Europass-profiili 

Europass-profiilin avulla voi hallinnoida opiskelu- ja työsuunnitelmiaan ja -saavutuksiaan.

Europass-profiili on hyvä apuväline oppimis- ja urakehityksen suunnittelussa. Myös monenlaiset organisaatiot voivat hyödyntää sitä erilaisissa toimissaan ja tarjoamissaan tukipalveluissa. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi työnantajat, rekrytoijat, opinto- ja uraneuvojat, vapaaehtoisjärjestöt, nuorisojärjestöt ja oppilaitokset.

Mikä on Europass-profiili?

Europass-käyttäjä voi luoda itselleen ilmaisen Europass-profiilin, jossa kaikki hänen osaamistaan, pätevyyttään ja työkokemustaan koskevat tiedot ovat yhdessä paikassa suojatulla verkkosivulla. Hän voi tallentaa Europass-profiiliinsa kaikki opintojaan ja työkokemustaan koskevat tiedot, kielitaitonsa, digitaaliset taitonsa, tiedot projekteistaan, kokemuksensa vapaaehtoistyöstä sekä kaikki muut tärkeinä pitämänsä saavutukset. Lisäksi tutkintotodistukset, suosituskirjeet ja kaikki muut saavutuksia kuvaavat asiakirjat voi tallentaa henkilökohtaiseen Europass-kirjastoon.

 

Profiilia voidaan käyttää monella tapaa:

  • Työntekijät voivat kirjata profiiliin työkokemuksensa ja hallinnoida ammatillista kehitystään.
  • Profiilin tekeminen kannustaa nuoria kirjaamaan muistiin taitojaan ja suunnittelemaan uraansa.
  • Opiskelijat voivat tallentaa profiiliin tiedot opintosuorituksistaan ja edistymisestään koulutusohjelmissa.
  • Vapaaehtoistyöntekijät voivat profiilin avulla pitää kirjaa vapaaehtoistoiminnassa saamistaan kokemuksista.
  • Profiili auttaa työnhakijoita tai uramuutosta suunnittelevia tunnistamaan omat kykynsä ja löytämään uusia mahdollisuuksia.
  • Työnhakijoita voidaan pyytää laatimaan ja toimittamaan profiilinsa osana työnhakuprosessia.
  • Profiilia voidaan käyttää epävirallisen ja arkioppimisen validoinnissa välineenä, jonka avulla ihmiset pohtivat ja dokumentoivat elämänsä aikana oppimiaan taitoja.

 

girl holding out a mobile phone and pointing to it

Europass-profiili on elinikäisen oppimisen apuväline. Kun profiiliaan päivittää säännöllisesti, ajantasainen kuva tiedoista ja taidoista on aina käytettävissä. Europass-profiilin haltija saa ehdotuksia työpaikoista ja kursseista, jotka hänen profiilinsa tietojen perusteella voivat häntä kiinnostaa.

Europass-profiilin käyttö

Myös erilaiset organisaatiot voivat hyödyntää Europass-profiileita, kun ne tarjoavat palveluitaan tai tukeaan esimerkiksi opintojen, urakehityksen tai vapaaehtoistyön suhteen. Europassin käyttö on maksutonta. Profiilin voi luoda yhdellä tai useammalla EU:n virallisella kielellä. Rekisteröitynyt käyttäjä hallitsee kaikkia tietojaan ja voi valita, minkä tahon kanssa ja kuinka pitkään haluaa tietojaan jakaa. Europass ei koskaan jaa henkilötietoja ilman käyttäjän suostumusta.

Tuumasta toimeen

Usein kysyttyä -osiossa ja Yhteydenotot-osiossa on lisätietoa siitä, miten esimerkiksi opiskelijoiden, työnhakijoiden tai henkilöstöhallinnon parissa työskentelevät voivat hyödyntää Europassia.