Europass profils 

Europass profils ir rīks, kas jums palīdz strukturēt izglītību un karjeru.

Europass profils var palīdzēt mācību un karjeras attīstības plānošanā. Šo profilu var izmantot dažādas organizācijas — darba devēji, brīvprātīgo organizācijas, personāla atlases uzņēmumi, karjeras atbalsta speciālisti, jaunatnes organizācijas, izglītības un apmācības iestādes un citi — kā daļu no atbalsta un pakalpojumiem, ko tās piedāvā cilvēkiem.

Kas ir Europass profils?

Europass lietotāji var bez maksas izveidot Europass profilu, lai drošā tiešsaistes vidē vienuviet reģistrētu visas savas prasmes, kvalifikācijas un pieredzi. Lietotāji var reģistrēt iegūto darba, izglītības un apmācības pieredzi, valodu prasmes, digitālās prasmes, informāciju par projektiem, brīvprātīgā darba pieredzi un citus sasniegumus. Turklāt diplomus, rekomendācijas vēstules vai citus dokumentus var glabāt arī personīgajā Europass bibliotēkā.

 

Profilu var izmantot dažādos veidos:

  • atbalstīt darbiniekus gūtās pieredzes dokumentēšanā un profesionālās izaugsmes vadīšanā,
  • mudināt jauniešus reģistrēt savas prasmes un plānot karjeru,
  • studenti var fiksēt savus akadēmiskos sasniegumus un progresu izglītības un apmācības programmās,
  • brīvprātīgie var apkopot brīvprātīgā darba pieredzi,
  • palīdzēt darba meklētājiem vai cilvēkiem, kas vēlas mainīt karjeru, apzināt savas prasmes un jaunas iespējas,
  • prasīt pieteikuma iesniedzējiem sagatavot un iesniegt profilu kā daļu no pieteikuma uz kādu konkrētu vakanci,
  • sekmēt neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu, izmantojot Europass kā rīku, ar kura palīdzību cilvēki var apzināt un dokumentēt dzīves laikā iegūtās prasmes.

 

girl holding out a mobile phone and pointing to it

Europass profils ir mūžizglītības instruments. Ja lietotāji profilu regulāri atjaunina un papildina, tiem vienmēr būs pieejams aktuālajai situācijai atbilstošs pārskats par savām prasmēm. Lietotāji, kas izveidojuši Europass profilu, saņems ieteikumus par interesantiem darba piedāvājumiem un kursiem, pamatojoties uz viņu profilā norādīto informāciju.

Kā izmantot Europass profilu

Europass profilu var izmantot kā daļu no pakalpojumiem un atbalsta pasākumiem, kas tiek piedāvāti iedzīvotājiem — studiju, karjeras, brīvprātīgā darba vai citu aktivitāšu kontekstā. Europass ir pieejams bez maksas. Lietotāji var reģistrēties un izveidot profilu vienā vai vairākās ES valodās. Reģistrētie lietotāji kontrolē visus savus datus un izvēlas, kurus datus un uz cik ilgu laiku kopīgot. Europass nekad neizpaudīs persondatus bez lietotāja piekrišanas.

Ar ko sākt?

Iesakām izlasīt bieži uzdoto jautājumu sadaļu vai sazināties ar mums, lai uzzinātu, kā Europass var palīdzēt darbā ar klientiem, studentiem un darbiniekiem.