Europass Mobilitāte

Kas tas ir

Dokuments, lai parādītu zināšanas un prasmes, kas iegūtas citā Eiropas valstī. Piemēri:

  • darba praksi uzņēmumā;
  • akadēmisko studiju periodu apmaiņas programmas ietvaros;
  • brīvprātīgo darbu nevalstiskās organizācijās.

Kam tas domāts

Jebkurai personai, kas dodas uz kādu Eiropas valsti, lai mācītos vai iegūtu darba pieredzi, neatkarīgi no vecuma un izglītības līmeņa.

Kas to aizpilda

Divas partnerorganizācijas, kas iesaistītas mobilitātes projektā, no kurām pirmā atrodas mītnes valstī un otrā – uzņēmējā valstī.

Partnerorganizācijas var būt universitātes, skolas, mācību centri, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas u.c.

Kur to var iegūt

Lūdzu, sazinieties ar organizāciju, kas Jūs sūta uz ārzemēm, un palūdziet to sazināties ar savas valsts Nacionālo Europass centru.

Templates

Instructions