Europass - Mobilność

Czym jest

Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. Przykłady:

  • praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie;
  • semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany;
  • praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.

Kto może otrzymać dokument

Każda osoba przyjeżdżająca do kraju europejskiego w celu odbycia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego, niezależnie od wieku czy wykształcenia.

Kto przygotowuje dokument

Dwie organizacje partnerskie biorące udział w projekcie mobilności: jedna w kraju pochodzenia i druga w kraju przyjmującym.

Partnerami mogą być uczelnie, szkoły, ośrodki szkolenia zawodowego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe itd.

Gdzie można go uzyskać

Aby uzyskać dokument Europass-Mobilność należy skontaktować się z organizacją wysyłającą, która prześle odpowiedni wniosek do Krajowego Centrum Europass.

Templates

Instructions