Europass mobilnosti

Šta je to?

Dokument za evidentiranje znanja i vještina stečenih u drugoj evropskoj zemlji.

  • praksa u kompaniji;
  • jedan semestar kao dio programa razmjene;
  • a voluntary placement in an NGO.

Za koga je?

Svaka osoba koja se seli u neku evropsku zemlju radi učenja ili sticanja radnog iskustva, bez obzira na godine ili nivo obrazovanja.

Ko ga završava?

Dvije partnerske organizacije uključene u projekat mobilnosti, prva u zemlji porijekla, a druga u zemlji domaćinu.

Partneri mogu biti univerziteti, škole, centri za obuku, kompanije, nevladine organizacije, itd.

Gdje se može dobiti?

Kontaktirajte sa organizacijom koja vas šalje u inostranstvo i zamolite ih da kontaktiraju sa svojim Nacionalnim Europass centrom.

Pogledajteprimjere Europass mobilnosti

Pogledajteuputstva kako ustanove za obrazovanje i obuku izdaju Europass mobilnost