Dodatak diplomi

Da li ste upravo diplomirali? Da li imate kvalifikaciju visokog obrazovanja, kao što je diploma ili master? Dodatak diplomi može vam pomoći da pokažete svoju kvalifikaciju širom Evrope.

Šta je dodatak diplomi?

Dodatak diplomi je dokument koji pruža informacije koje poslodavcima i obrazovnim institucijama olakšavaju razumijevanje vaše kvalifikacije.

Kada se prijavljujete za posao ili kurseve u inostranstvu, može biti izazovno da objasnite šta ste naučili tokom studija. Tu vam može pomoći dodatak diplomi.

Koje informacije sadrži?

Dodatak diplomi pruža informacije o vašim ličnim dostignućima, uključujući kredite sa kursa, ocjene i ono što ste naučili.

Sadrži informacije koje potvrđuju:

  • vrstu i nivo dodijeljene kvalifikacije
  • instituciju koja je izdala kvalifikaciju
  • sadržaj kursa i postignute rezultate
  • detalje nacionalnog obrazovnog sistema

Ove informacije mogu olakšati poslodavcu ili obrazovnoj instituciji da shvate vašu kvalifikaciju, a vama da preduzmete sljedeći korak u svom učenju i karijeri.

Kako možete dobiti dodatak diplomi?

Dodatak diplomi možete da zatražite od visokoškolske ustanove na kojoj ste studirali.

Diplomci u više od 40 zemalja imaju pravo da dobiju dodatak diplomi automatski, besplatno i na bilo kom većem evropskom jeziku.

Primjeri dodataka diplomi

Vaša diploma + dodatak diplomi = savršena kombinacija kada se prijavljujete za posao ili kurs u drugoj evropskoj zemlji.