Priloga k diplomi

Ste ravnokar diplomirali? Imate visokošolsko izobrazbo, denimo univerzitetno diplomo prve stopnje ali magisterij? S prilogo k diplomi lahko predstavite svoje kvalifikacije po vsej Evropi.

Kaj je priloga k diplomi

Priloga k diplomi je dokument, ki delodajalcem in izobraževalnim ustanovam omogoča lažje razumevanje vaših kvalifikacij.

Kadar se želite zaposliti ali izobraževati v tujini, je mogoče težko razložiti, kaj ste se naučili med svojim študijem. Pri tem vam lahko pomaga priloga k diplomi.

Katere podatke vsebuje

Priloga k diplomi vsebuje informacije o vaših osebnih dosežkih, kreditnih točkah, ocenah in o tem, kaj ste se naučili.

Vsebuje informacije, ki potrjujejo: 

  • vrsto in stopnjo pridobljene kvalifikacije
  • ustanovo, ki je kvalifikacijo izdala
  • vsebino programa in dosežene rezultate
  • podrobnosti o nacionalnem izobraževalnem sistemu

Te informacije delodajalcem in izobraževalnim ustanovam omogočajo lažje razumevanje vaših kvalifikacij, vam pa pomagajo nadaljevati izobraževanje in poklicno pot.

Kako lahko pridobite prilogo k diplomi

Prilogo k diplomi vam lahko izda visokošolska ustanova, kjer ste študirali.

Diplomanti v več kot 40 državah imajo pravico, da se jim priloga k diplomi izda samodejno, brezplačno in v katerem koli večjem evropskem jeziku.

Primeri prilog k diplomi

Vaša diploma + priloga k diplomi = popolna kombinacija, kadar se prijavljate za zaposlitev ali izobraževanje v drugi evropski državi.