Priloga k spričevalu

Kaj je to

Dokument, ki opisuje znanje in spretnosti imetnikov spričeval poklicnega in strokovnega izobraževanja. Primeri

Poleg informacij v uradnem spričevalu posreduje dodatne informacije, s čimer pripomore k boljši razumljivosti, kar je pomembno predvsem za delodajalce in ustanove v tujini.

Komu je dokument namenjen

Kateremu koli imetniku spričevala poklicnega ali strokovnega izobraževanja.

Česa Vam Europass priloga k spričevalu ne omogoča

Europass priloga k spričevalu:

  • ne nadomešča izvirnega spričevala;
  • ne zagotavlja avtomatičnega priznavanja.

Kje se lahko dokument pridobi

Večina držav je sestavila Nacionalne sezname prilog k spričevalu.

Če seznam še ni na voljo, povprašajte svoje Nacionalno informacijsko središče.