Συμπλήρωμα πιστοποιητικού

Τι είναι;

Είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παραδείγματα

Συμπληρώνει τις πληροφορίες που ήδη περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πιστοποιητικό, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως από εργοδότες ή οργανισμούς στο εξωτερικό.

Για ποιον προορίζεται;

Για κάθε πρόσωπο που κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τι δεν είναι;

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass δεν αποτελεί:

  • υποκατάστατο του πρωτότυπου πιστοποιητικού
  • εγγύηση αναγνώρισης του πιστοποιητικού.

Από πού μπορείτε να το προμηθευτείτε;

Οι περισσότερες χώρες έχουν καταρτίσει Eθνικούς καταλόγους συμπληρωμάτων πιστοποιητικών

Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Σημείο Αναφοράς της χώρας σας.