Νέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του Europass , στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις αυτής της ενωσιακής πρωτοβουλίας και δόθηκαν απαντήσεις, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ερωτήματα: Το Europass επιτυγχάνει τους στόχους του...
European Digital Credential for Learning for vocational education and training (VET)
Last week the European Commission launched the European Learning Model (ELM) Data Model Browser. This tool allows you to easily navigate and explore the different elements of the ELM and the connections between its over 480 properties. The data model...
June 2023 marked the time for the new release of the European Digital Credential for Learning (EDC) infrastructure (version 2.0 – formerly 1.8). This release includes major changes that will improve the interoperability of EDC with other existing...
Europass, a leading EU platform that supports learning and career management of users through its digital tools has reached an impressive milestone surpassing 5 million registered users. Apart from this achievement, Europass has also launched a new...
Andrii, a Ukrainian student living in Catalonia has used Europass and tells us about some of its advantages. Europass helps you to showcase your skills and qualifications in a way that is understood across Europe. Whether you move from Ukraine to...
In her video, Irene Charral Valencia from Pablo Sarasate High School in Lodosa, explains all the competencies she acquired in an Erasmus+ project in Slovenia and how she highlighted them in her Europass profile. She really does understand her skills...
Do you know what is the best thing about Europass? Javier Compán Cámara and Daniel Torner Martínez show what they think the best thing about Europass is and how they can showcase their skills on Europass. They talk about adding different skills on...
The National Europass Centre in Spain organized the Europass 2023 school competition where students were encouraged to use creative ideas to present videos that highlight the advantages of using Europass in the context of the European Year of Skills...
As with every technical release, here are a few highlights of what has improved on Europass.