Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass

Έχεις αποκτήσει ένα τυπικό επαγγελματικό προσόν, το οποίο αποτελεί προϊόν, για παράδειγμα, μαθητείας ή κατάρτισης; Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass μπορεί να σε βοηθήσει να προβάλεις τα τυπικά επαγγελματικά σου προσόντα στην Ευρώπη με έναν απλό και κατανοητό τρόπο.

Τι είναι το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass είναι ένα έγγραφο με πληροφορίες που βοηθούν τους εργοδότες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κατανοήσουν το τυπικό επαγγελματικό προσόν που απέκτησες. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass προσδιορίζει:

  • τον σκοπό του επαγγελματικού σου προσόντος,
  • το επίπεδό του,
  • τα μαθησιακά αποτελέσματά του και
  • παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Όταν υποβάλεις αίτηση σπουδών ή εργασίας στο εξωτερικό, μπορεί να αντιμετωπίσεις δυσκολίες κατά την παρουσίαση των γνώσεων που αποκόμισες από την κατάρτισή σου. Εδώ ακριβώς μπορεί να σε βοηθήσει το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass.

Πώς μπορείς να αποκτήσεις ένα συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass;

Μπορείς να αναζητήσεις ένα συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass για το τυπικό επαγγελματικό προσόν που απέκτησες στη βάση δεδομένων της χώρας σου ή να επικοινωνήσεις με τον οργανισμό κατάρτισής σου για περισσότερες πληροφορίες.

Παραδείγματα συμπληρωμάτων πιστοποιητικού Europass

Το τυπικό επαγγελματικό προσόν σου + συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass = ο τέλειος συνδυασμός για να υποβάλεις αίτηση σπουδών ή εργασίας σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.