Διαχείριση των προσωπικών σου στοιχείων στο Europass

Η προστασία των προσωπικών σου στοιχείων αποτελεί προτεραιότητα για το Europass. Το Europass δεν θα κοινοποιήσει, δεν θα πουλήσει και δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ τα προσωπικά σου στοιχεία από το προφίλ Europass σου. Εσύ αποφασίζεις σε ποιον και για ποιο χρονικό διάστημα κοινοποιείς τα στοιχεία σου.

Πώς χρησιμοποιεί τα στοιχεία σου το Europass;

Με βάση τα στοιχεία στο προφίλ σου αναλύει τις δεξιότητές σου και σου προτείνει ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας και σπουδές. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσεις τη λειτουργία αυτή στο Europass.

Το Europass συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία (π.χ. πόσοι επισκέπτες γράφτηκαν στο Europass) και τάσεις (π.χ. πόσοι χρήστες του Europass διαθέτουν προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες).Τα προσωπικά σου στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ στη διαδικασία αυτή.

Μπορείς ανά πάσα στιγμή να διαγράψεις πλήρως ή εν μέρει το προφίλ Europass σου, έτσι ώστε να διατηρείς συνέχεια τον πλήρη έλεγχο των στοιχείων σου.

Αποθήκευση των πληροφοριών στο προφίλ Europass σου

Το προφίλ Europass σου είναι το προσωπικό ηλεκτρονικό εργαλείο σου για να διαχειρίζεσαι όλες τα στοιχεία για τις δεξιότητες, τα επαγγελματικά προσόντα και τις εμπειρίες σου. Μπορείς να καταχωρίζεις προσωπικά στοιχεία στο προφίλ σου και να αποθηκεύεις έγγραφα (π.χ. βιογραφικά, διπλώματα) στη βιβλιοθήκη Europass σου.

Στο Europass δεν θα πρέπει να αποθηκεύεις τυχόν πληροφορίες που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες ή προσβλητικές ή που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. σχετικά με την υγεία σου).

Κοινοποίηση των πληροφοριών από το προφίλ Europass σου

Το Europass δεν θα κοινοποιήσει ποτέ το προφίλ ή τα έγγραφά σου χωρίς τη συγκατάθεσή σου. Μπορείς να κοινοποιείς συνδέσμους στο προφίλ και στα έγγραφα Europass σου (π.χ. βιογραφικά, διπλώματα) από τη βιβλιοθήκη Europass σου σε εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους, εάν το επιθυμείς.

Βεβαιώσου πάντοτε ότι γνωρίζεις ποιος είναι ο παραλήπτης των στοιχείων που κοινοποιείς.

Να έχεις υπόψη σου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι παραλήπτες, ιδίως εκτός της ΕΕ, δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

Το Europass είναι ένα δωρεάν εργαλείο που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εργασία και την εκμάθηση στην Ευρώπη. Μπορείς να έρθεις σε επαφή με το Europass σχετικά με τυχόν ερωτήματα ως προς το πώς να διαχειριστείς τα προσωπικά σου στοιχεία.

Μπορείς να διαβάσεις την επίσημη δήλωση περί απορρήτου Europass που περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ).