Προετοιμασία για εργασία στο εξωτερικό

Εάν σχεδιάζεις να εργαστείς σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα χρειαστεί να παρουσιάσεις τις δεξιότητες και τα προσόντα σου σε έναν εργοδότη ή σε έναν υπεύθυνο επιλογής προσωπικού, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα κατανοήσουν. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές και πληροφορίες για να προετοιμαστείς καλύτερα ώστε να εργαστείς στο εξωτερικό.

Εξέτασε το εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων σου

Εντόπισε το επίπεδο των επαγγελματικών σου προσόντων με βάση το εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων στη χώρα σου. Πολλές χώρες διαθέτουν ένα πλαίσιο που παρουσιάζει τους διάφορους τύπους επαγγελματικών προσόντων εντός του εθνικού εκπαιδευτικού τους συστήματος και μπορεί να βοηθήσει τους άλλους να κατανοήσουν τα προσόντα σου.

Μπορείς επίσης να εντοπίσεις το επίπεδο των προσόντων σου με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ). Το πλαίσιο αυτό σε βοηθάει να συγκρίνεις τα συστήματα επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη. Τα εθνικά επαγγελματικά προσόντα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζονται με βάση το ΕΠΕΠ. Στο βιογραφικό σου και στα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτησή σου μπορείς να συμπεριλάβεις πληροφορίες για το επίπεδό σου με βάση το εθνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. Το εκπαιδευτικό ίδρυμά σου μπορεί ενδεχομένως να σε πληροφορήσει σχετικά με τα επαγγελματικά σου προσόντα.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Μάθε αν το επάγγελμα ή η εργασία σου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα

Ορισμένα επαγγέλματα (όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι αρχιτέκτονες) είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα σε πολλές χώρες.

Αυτό σημαίνει ότι τα επαγγέλματα αυτά στη συγκεκριμένη χώρα διέπονται από ορισμένα κριτήρια. Συμβουλεύσου τη βάση δεδομένων για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα για να εξακριβώσεις αν το επάγγελμά σου συμπεριλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο.

Πρέπει να εκπληρώνεις ειδικά κριτήρια για να υποβάλεις αίτηση εργασίας για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα και μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείς σε εξετάσεις. Εάν το επάγγελμά σου είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο και πρέπει να υποβάλεις αίτηση για την αναγνώριση των επαγγελματικών σου προσόντων, μπορείς:

Αναγνώριση των επαγγελματικών σου προσόντων

Επικοινώνησε με το κέντρο ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) στη χώρα στην οποία επιθυμείς να εργαστείς. Τα κέντρα ΔΟΑΤΑΠ παρέχουν αξιολόγηση και συμβουλές σχετικά με την αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων, που μπορούν να σε βοηθήσουν να εξηγήσεις τα προσόντα σου σε εργοδότες και υπευθύνους επιλογής προσωπικού.

Multi-coloured folders piled up

Οργάνωσε όλα τα έγγραφά σου

Βεβαιώσου ότι έχεις ανά χείρας τα διπλώματά σου, πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας και άλλα έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλεις σε εργοδότες ή στις αρχές της χώρας στην οποία επιθυμείς να εργαστείς. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να μεταφράσεις τα έγγραφά σου.

Μπορείς να αποθηκεύσεις όλα τα έγγραφά σου σε ψηφιακή μορφή στη βιβλιοθήκη σου Europass.

  • Εάν διαθέτεις τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορείς να ζητήσεις ένα παράρτημα διπλώματος από το εκπαιδευτικό ίδρυμα των σπουδών σου με χρήσιμες πληροφορίες για τον τίτλο σου ώστε να μπορέσεις να εξηγήσεις ποιες γνώσεις απέκτησες.
  • Εάν διαθέτεις ένα τυπικό επαγγελματικό προσόν, μπορείς να ζητήσεις ένα συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass με χρήσιμες πληροφορίες για το τυπικό επαγγελματικό προσόν σου που μπορούν να σε βοηθήσουν να εξηγήσεις ποιες γνώσεις απέκτησες.