Τι μπορεί να κάνει το EURES για σας;

Το EURES βοηθά τα άτομα που αναζητούν εργασία στην εξεύρεση εργασίας και τους εργοδότες στην πρόσληψη προσωπικού σε ολόκληρη την Ευρώπη

Μπορείτε να μετακομίσετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία για να αναζητήσετε εργασία και να εργαστείτε χάρη στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Το EURES βοηθά και στηρίζει τα άτομα που αναζητούν εργασία στην εξεύρεση εργασίας και τους εργοδότες στην εξεύρεση των κατάλληλων υποψηφίων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του EURES καθώς και μέσω των συμβούλων του EURES (πάνω από 1000) που εργάζονται στις οργανώσεις μέλη και στις οργανώσεις εταίρους του EURES.

Οι υπηρεσίες EURES που απευθύνονται στα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες περιλαμβάνουν:

  • Αντιστοίχιση κενών θέσεων εργασίας και βιογραφικών σημειωμάτων στη διαδικτυακή πύλη του EURES
  • Πληροφορίες, υπηρεσίες καθοδήγησης και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες
  • Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES
  • Ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης για διασυνοριακούς εργαζομένους και εργοδότες
  • Παροχή στήριξης σε συγκεκριμένες ομάδες που χρησιμοποιούν Στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας
  • Πλατφόρμα «Ευρωπαϊκές (Διαδικτυακές) Ημερίδες Εργασίας» · και
  • Ενημέρωση και πρόσβαση σε βοήθεια μετά την πρόσληψη, όπως γλωσσική κατάρτιση και υποστήριξη της ένταξης στη χώρα προορισμού.

Επισκεφθείτε την πύλη EURES για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Αναζητήστε τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και συνεργατών του EURES στη σελίδα Το EURES στη χώρα σας ή επικοινωνήστε με κάποιον σύμβουλο EURES τηλεφωνικώς, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με διαδικτυακή συνομιλία.