Што може да направи EURES за вас?

EURES им помага на барателите на работа да најдат работа, а работодавците да регрутираат од цела Европа

Можете да се преселите во која било земја во рамките на ЕУ, Швајцарија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Велика Британија за да зафатите работа благодарение на едно од најважните права на граѓаните на ЕУ: слободно движење на работници.

EURES им помага и ги поддржува барателите на работа да најдат работа и работодавците да најдат соодветни кандидати низ цела Европа.

Широк спектар на услуги за поддршка се достапни на порталот EURES и преку повеќе од илјада EURES советници кои работат во EURES, членки и партнерски организации.

Услугите на EURES за барателите на работа и работодавачите вклучуваат:

  • Усогласување на слободни работни места со CV-та на EURES порталот
  • Информации, насоки и други услуги за поддршка на работниците и работодавачите
  • Информации за животните и работните услови во земјите на EURES;
  • Специфични услуги за поддршка на граничните работници и работодавачите во прекуграничните региони;
  • Прилагодени понуди за работа за специфични чекори во вашата кариера, како што се Вашата прва работа во EURES и Реактивирајте
  • Шанса да се сретнете со идните работодавци и вработените преку Европска (онлајн) платформа за денови на работа; и
  • Помош после вработување како што е обука за јазици и поддршка при интеграција во земјата на дестинација.

Посетете го EURES порталот за да дознаете повеќе за услугите што ви се достапни. Пронајдете детали за контакти од членовите и партнерите на EURES во вашата земја или директно контактирајте го советникот на EURES преку телефон, пошта или (разговор преку пораки) chat.