Планирајте ја својата кариера со Europass

За да ја пронајдете вистинската работа и да преземете одговорност за вашата кариера, потребни ви се соодветни алатки за да комуницирате за своите вештини со работодавците. Europass ви нуди алатки и информации што ви се потребни за управување со вашата кариера во текот на целиот живот.

Размислете за вашите вештини

Додека го преземате првиот чекор за да ја испланирате кариерата, секогаш е важно да размислувате за своите вештини и искуства. Прашањата подолу ќе ви помогнат во овој процес:

  • Можете ли да ги опишете сите ваши вештини на концизен и разбирлив начин?
  • Можете ли да наведете вештини што сте ги стекнале преку одредено работно искуство?
  • Можете ли да ги опишете вештините што ги стекнавте преку волонтирање, онлајн учење, хоби и други достигнувања? 
  • Кои нови вештини ги развивте неодамна?
  • Кои се вашите најсилни вештини?
Woman holding a coffee cup and making plans

Зачувајте ги и комуницирајте за своите вештини и искуства

Europass алатките ќе ви помогнат да ги зачувате сите ваши вештини и искуства. На тој начин секогаш можете да имате јасна, ажурирана слика за вашите достигнувања на едно место. Можете да креирате личен Europass профил со сите ваши вештини, квалификации и искуства. Можете и да додавате делови на вашиот профил за да го опишете вашето работно искуство, професионален развој и други достигнувања од работата и од животот.

Може да изградите преглед на сите ваши вештини во Europass. Ќе добиете листа на вештини, знаења и способности кои го одразуваат вашето искуство анализирано од информациите на вашиот профил.

Дефинирајте ги на Europass вашите цели во кариерата и вашите интереси во животот за подобро разбирање на истите. Ова може да вклучува активности и теми на кои сакате да се фокусирате, како и каде сакате да работите.

Планирајте ги следните чекори

Со Europass, можете да ги испланирате следните чекори и да ги пронајдете вистинските работни места за вас.

Врз основа на вашите вештини и интереси на вашиот Europass профил, ќе добиете предлози за работни места што може да се од ваш интерес. Исто така можете да пребарувате за работа во различните земји низ ЕУ.

Можете да го споделите вашиот Europass профил со работодавците и регрутерите за да аплицирате, или креирајте CV или мотивациско писмо со помош на Europass едиторот.