Plánovanie kariéry pomocou Europassu

Keď si chcete nájsť dobré pracovné miesto a vziať svoju kariéru do vlastných rúk, potrebujete vhodné nástroje, ktoré vám umožnia prezentovať vaše zručnosti zamestnávateľom. Europass vám ponúka nástroje a informácie, ktoré potrebujete na naplánovanie svojej celoživotnej kariéry.

Pomenujte svoje zručnosti

Pri plánovaní profesionálnej dráhy je vždy dôležité najprv vyhodnotiť svoje zručnosti a skúsenosti. Pomôžu vám pri tom tieto otázky:

  • Môžete opísať všetky svoje zručnosti stručným a zrozumiteľným spôsobom?
  • Môžete uviesť zručnosti, ktoré ste získali na základe konkrétnych pracovných skúseností?
  • Môžete uviesť zručnosti, ktoré ste získali vďaka dobrovoľníctvu, online vzdelávaniu, koníčkom a ďalším úspechom? 
  • Aké nové zručnosti ste získali v poslednom období?
  • Ktoré z vašich zručností považujete za najcennejšie?
Woman holding a coffee cup and making plans

Zaznamenávajte si svoje zručnosti a skúsenosti a zdieľajte ich

Nástroje Europassu vám pomôžu zaznamenať si všetky zručnosti a skúsenosti. Budete tak mať na jednom mieste vždy poruke jasný, aktuálny prehľad vašich úspechov. Môžete si vytvoriť osobný profil Europass, do ktorého budete zaznamenávať všetky svoje zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti. Do svojho profilu môžete pridávať nové oddiely, v ktorých budete opisovať svoje pracovné skúsenosti, profesijný rozvoj a ďalšie pracovné aj životné úspechy.

V Europasse si môžete vytvoriť prehľad všetkých svojich zručností. Na základe analýzy informácií vo vašom profile bude zostavený zoznam vašich zručností, vedomostí a schopností.

V profile Europass uveďte svoje kariérne a životné ciele, umožní vám to lepšie sa v nich zorientovať. Patria sem činnosti a témy, na ktoré sa chcete zamerať, ako aj údaje o práci, ktorú by ste chceli vykonávať.

Naplánujte si ďalšie kroky

Pomocou nástrojov Europassu si môžete naplánovať ďalšie kroky a nájsť si vhodné pracovné miesta.

Na základe vašich zručností a záujmov uvedených vo vašom profile Europass budete dostávať informácie o pracovných miestach, ktoré by vás mohli zaujímať. Pracovné miesta si môžete hľadať aj v rôznych krajinách EÚ.

Keď sa budete uchádzať o určité pracovné miesto, svoj profil Europass môžete zdieľať so zamestnávateľmi a s náborovými pracovníkmi. S použitím editora Europass si môžete vytvoriť životopis alebo motivačný list.