Zavedenie európskeho kvalifikačného rámca (EKR)

Členské štáty EÚ a ďalších 11 krajín sa zaviazalo zaviesť EKR a zabezpečiť, aby zamestnávateľom, pracovníkom a vzdelávajúcim sa osobám účinnejšie uľahčoval pochopenie národných a medzinárodných kvalifikácií, ako aj kvalifikácií z tretích krajín. Zistite viac o zavedení EKR v týchto krajinách.

Vyberte si z uvedených krajín, ak hľadáte:

Porovnať národné kvalifikačné rámce v Európe

Európsky register národných kvalifikačných rámcov CEDEFOP

picture of office materials, keyboard, pencil, notebook and smartphone