Práca v Európe

Existuje nespočetné množstvo príležitostí na prácu a nájdenie nových možností zamestnania v celej Európe. Europass vám môže pomôcť naplánovať si kariéru, získať nové zručnosti a nájsť si správne príležitosti na ich uplatnenie v praxi.

Nová etapa vašej kariéry s Europassom

Europass zahŕňa aj ďalšie nástroje, ktoré vám pomôžu jasne informovať o vašich zručnostiach adresátov v celej EÚ:

  • V dodatku k diplomu sa poskytujú užitočné informácie o vašom vysokoškolskom štúdiu (napr. stupeň vzdelania, výsledky, inštitúcie), ktoré vám pomôžu pri podávaní žiadostí o nové kurzy a pracovné miesta.
  • Europass-dodatok k osvedčeniu poskytuje užitočné informácie o vašej odbornej kvalifikácii (napr. známky, výsledky, inštitúcie), ktoré vám pomôžu pri podávaní žiadosti o nové kurzy a pracovné miesta.
  • Europass-mobilita vám pomôže opísať vaše medzinárodné skúsenosti a zručnosti získané počas štúdia, práce alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

Zaregistrujte sa a vytvorte si svoj bezplatný profil, aby ste zistili, ako vám môže Europass pomôct.

Zúročte svoje schopnosti pomocou Europassu

Europass zahŕňa aj ďalšie nástroje, ktoré vám pomôžu jasne informovať o vašich zručnostiach a skúsenostiach adresátov v celej EÚ:

  • V dodatku k diplomu sa poskytujú užitočné informácie o vašom vysokoškolskom štúdiu (napr. stupeň vzdelania, výsledky, inštitúcie), ktoré vám pomôžu predstaviť zamestnávateľom vaše zručnosti.
  • Europass-dodatok k osvedčeniu poskytuje užitočné informácie o vašej odbornej kvalifikácii (napr. známky, výsledky, inštitúcie), ktoré vám pomôžu predstaviť zamestnávateľom vaše zručnosti.
  • Europass-mobilita vám pomôže opísať vaše medzinárodné skúsenosti a zručnosti získané počas štúdia, práce alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

Information and support