Dodatok k diplomu

Získali ste nedávno diplom? Máte vysokoškolské vzdelanie, napr. bakalársky alebo magisterský titul? Dodatok k diplomu vám môže pomôcť prezentovať vašu kvalifikáciu v celej Európe.

Čo je to dodatok k diplomu?

Dodatok k diplomu je dokument, ktorý obsahuje informácie, vďaka ktorým môžu zamestnávatelia a vzdelávacie inštitúcie ľahšie porozumieť vašej kvalifikácii.

Ak sa v zahraničí uchádzate o zamestnanie alebo sa prihlásite na kurz, môže byť náročné vysvetliť, čo presne bolo predmetom vášho štúdia. Práve s tým vám môže pomôcť dodatok k diplomu.

Aké informácie obsahuje?

Dodatok k diplomu poskytuje informácie o vašich vzdelávacích výsledkoch vrátane kreditov, známok a informácií o tom, čo ste sa naučili.

Obsahuje tieto informácie: 

  • typ a úroveň dosiahnutej kvalifikácie
  • inštitúcia, ktorá vydala kvalifikáciu
  • obsah kurzu a dosiahnuté výsledky
  • informácie o národnom systéme vzdelávania

Vďaka týmto informáciám môže zamestnávateľ alebo vzdelávacia inštitúcia ľahšie porozumieť vašej kvalifikácii a vám sa otvoria ďalšie možnosti pre vzdelávanie a kariérny rast.

Ako môžete získať dodatok k diplomu?

O vydanie dodatku k diplomu môžete požiadať inštitúciu vysokoškolského vzdelávania, na ktorej ste študovali.

Absolventi vo viac ako 40 krajinách majú právo získať dodatok k diplomu automaticky, bezplatne a v akomkoľvek z hlavných európskych jazykov.

Príklady dodatkov k diplomu

Váš diplom + váš dodatok k diplomu = dokonalá kombinácia pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo prihlasovaní sa na kurz v inej európskej krajine.