Dodatok k vysvedčeniu / osvedčeniu

Čo je to

Dokument, ktorý obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých držiteľmi vysvedčení/osvedčení o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave. Príklady

Dopĺňa informácie, ktoré sa už nachádzajú v príslušnom úradnom osvedčení, aby boli lepšie zrozumiteľnejšie, a to predovšetkým pre zamestnávateľov alebo inštitúcie v zahraničí.

Komu je určený

Pre kohokoľvek, kto je držiteľom vysvedčenia/osvedčenia o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave.

Čo to nie je

Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu

  • nenahrádza originálne vysvedčenie/osvedčenie;
  • negarantuje automatické uznanie vysvedčenia/osvedčenia.

Kde ho možno získať

Väčšina krajín zostavila Národné zoznamy dokumentov - dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu.

Alebo sa obráťte na svoje Národné kontaktné miesto.