Národné Strediská Europass

Europass funguje vo viac ako 30 krajinách. Národné stredisko Europass koordinuje všetky aktivity súvisiace s Europassom vo všetkých krajinách zapojených do iniciatívy Europass. Ide o miesto prvého kontaktu pre všetky osoby a organizácie, ktoré majú záujem používať Europass alebo chcú o ňom získať viac informácií.

top angle photo of woman stillon the floor working on her laptop

Môžete sa obrátiť na národné stredisko Europass vo vašej krajine alebo v krajine, v ktorej máte záujem pracovať alebo sa vzdelávať.

Vyberte krajinu:

In case of technical issues please contact the Europass Helpdesk

Ďalšie zdroje na získanie informácií