Europass-dodatok k osvedčeniu

Máte odbornú kvalifikáciu, ako napr. učňovskú alebo odbornú prípravu? Europass-dodatok k osvedčeniu vám môže pomôcť prezentovať vašu odbornú kvalifikáciu v celej Európe jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom.

Čo je to Europass-dodatok k osvedčeniu?

Europass-dodatok k osvedčeniu je dokument, ktorý obsahuje informácie, vďaka ktorým môžu zamestnávatelia a vzdelávacie inštitúcie ľahšie porozumieť vašej odbornej kvalifikácii. Europass-dodatok k osvedčeniu opisuje:

  • účel vašej kvalifikácie
  • jej úroveň
  • vzdelávacie výsledky a
  • informácie o príslušnom systéme vzdelávania.

Ak sa v zahraničí uchádzate o zamestnanie alebo sa prihlásite na kurz, môže byť náročné vysvetliť, čo presne bolo predmetom vašej prípravy. Práve s tým vám môže pomôcť Europass-dodatok k osvedčeniu.

Ako môžete získať Europass-dodatok k osvedčeniu?

Europass-dodatok k osvedčeniu pre vašu odbornú kvalifikáciu si môžete vyhľadať v databáze vašej krajiny. V prípade potreby ďalších informácií sa môžete obrátiť na vašu inštitúciu.

Príklady Europass-dodatku k osvedčeniu

Vaša odborná kvalifikácia + váš Europass-dodatok k osvedčeniu = dokonalá kombinácia pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo prihlasovaní sa na kurz v inej európskej krajine.