Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikums

Esat izgājis mācekļa praksi vai apmācības kursu un saņēmis profesionālo kvalifikāciju? Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikums ļauj vienkāršā un saprotamā veidā prezentēt jūsu profesionālo kvalifikāciju Eiropā.

Kas ir Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikums

Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikums ir dokuments, kurā sniegta informācija, kas darba devējiem un izglītības iestādēm palīdz saprast jūsu profesionālo kvalifikāciju. Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikums ietver informāciju par:

  • jūsu kvalifikācijas būtību,
  • tās līmeni,
  • mācību rezultātiem un
  • attiecīgo izglītības sistēmu.

Piesakoties darbam vai kursiem ārzemēs, var būt grūti izskaidrot, ko esat apguvis mācībās. Šeit jums var palīdzēt Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikums.

Kā varat saņemt Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikumu

Meklējiet savas valsts datubāzē jūsu profesionālās kvalifikācijas Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikumu vai sazinieties ar savu iestādi, lai iegūtu papildu informāciju.

Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikuma piemēri

Jūsu profesionālā kvalifikācija un Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikums = perfekta kombinācija, piesakoties darbam vai kursiem citā Eiropas valstī.