Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam

Kas tas ir

Dokuments, kurā apraksta zināšanas un prasmes, ko ieguvuši pamatizglītības un vidējās izglītības līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumetu īpašnieki. Piemēri

Tas papildina oficiālajā apliecībā iekļauto informāciju, padarot to vieglāk saprotamu, jo īpaši darba devējiem vai institūcijām ārvalstīs.

Kam tas domāts

Jebkurai personai, kurai ir profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

Kas tas nav

Europass pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam nav:

  • Oriģinālā dokumenta aizvietotājs;
  • Automātiska sistēma, kas garantē atzīšanu.

Kur to var saņemt

Lielākā daļa valstu ir apkopojušas Informāciju par Europass pielikumiem kvalifikāciju apliecinošam dokumentam.

Pārējos gadījumos sazinieties ar Nacionālo informācijas centru.