Jūsu persondatu aizsardzība

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību. (tiks atjaunināts)

Apstrādes darbība: platforma Europass

Datu pārzinis: EMPL ĢD

Atsauces numurs: DPR-EC-04686.2