Jūsų asmens duomenų apsauga

Šiame pranešime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. (bus atnaujinta)

Duomenų tvarkymas: „Europass“ platforma

Duomenų valdytojas: Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD (EMPL)

Registracijos numeris: DPR-EC-04686.2