Teie isikuandmete kaitse

Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad teavet teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta (ajakohastatakse).

Töötlemistoiming: Europassi platvorm

Vastutav töötleja: Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Registriviide: DPR-EC-04686.2