Mida saab EURES sinu heaks teha?

EURES aitab tööotsijatel leida töökohti ja tööandjatel palgata töötajaid kogu Euroopast

Tänu töötajate vaba liikumist käsitlevale Euroopa Liidu lepingule võite tööotsimiseks või tööleasumiseks liikuda ükskõik mis ELi riiki, Šveitsi, Islandisse, Liechtensteini ja Norrasse.

EURES aitab ja toetab tööotsijaid töö leidmisel ja tööandjaid sobivate kandidaatide leidmisel kogu Euroopas.

EURESe portaalis ja EURESe liikmes- ja partnerorganisatsioonides töötava rohkem kui tuhande EURESe nõustaja kaudu on kättesaadavad mitmesugused teenused.

EURESe teenused tööotsijatele ja tööandjatele hõlmavad järgmist:

  • vabade töökohtade sobitamine CVdega EURESe portaalis;
  • teabe-, nõustamis- ja muud tugiteenused töötajatele ja tööandjatele;
  • teave elamise ja töötamise kohta EURESe riikides;
  • eritugiteenused piirialade töötajatele ja tööandjatele;
  • suunatud liikuvuskavasid kasutavate erirühmade toetamine;
  • Euroopa (veebipõhiste) tööhõivepäevade platvorm ; ning
  • teave värbamisjärgse abi kohta ja sellele juurdepääs, nt keelekoolitus ja sihtriigis integreerumise toetus.

Külastage EURESe portaali, et saada lisateavet olemasolevate teenuste kohta. EURESe liikmete ja partnerite kontaktandmed on jaotises EURES sinu riigis, EURESe nõustajaga otseühenduseks on telefon, e-kiri või veebivestlus.