Europass tööhõive ja värbamise valdkonnas

Europass on asendamatu vahend personalispetsialistidele, värbajatele, värbamisjuhtidele ja karjäärinõustajatele, kellel on tööotsijate oskustest ja kvalifikatsioonidest parema ülevaate saamiseks vaja usaldusväärset teenust ja teavet.

Värbamisprotsessi lihtsustamine

Kui kasutate värbamisvahendina Europassi, paluge töösoovijatel luua Europassi profiil. Europassi kasutajad saavad luua profiili, mis annab ülevaate kõigist nende oskustest, kvalifikatsioonidest ja kogemustest. Soovi korral saavad nad tööandjale saata lingi oma profiilile. Tööandjal või värbajal on seejärel võimalik üle vaadata kandidaatide oskused ja kogemused, mis on profiilis esitatud selgel ja struktureeritud viisil. Europass võimaldab töösoovijatel koostada CVd ja kaaskirju ning jagada neid ja muid dokumente ühe lingi kaudu.

Kui avaldate Euroopa tööturuasutuste süsteemi (EURES) portaalis vaba ametikoha teate, annab Europass sellest teada sobiva profiiliga tööotsijatele.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Töötajate arendamine

Europassi saab kasutada ka olemasolevate töötajate oskuste arendamiseks. Europass aitab saada selge ülevaate teie organisatsioonis töötavate inimeste oskustest, mis on väga kasulik koolitus- ja arenguvajaduste kindlakstegemisel. Töötajad saavad oma Europassi profiili täiendada ja ajakohastada, et tutvustada oma tööalast arengut, saavutusi ja edusamme. Europass avab teie organisatsiooni kasutamata potentsiaali – kasutage seda ELi pakutavat tasuta ja usaldusväärset vahendit!

Parem ülevaade oskustest ja kvalifikatsioonidest

Europassis on ka palju muid vahendeid erinevatest oskustest ja kvalifikatsioonidest, sealhulgas välismaal omandatud oskustest ja kvalifikatsioonidest parema ülevaate saamiseks.

  • Akadeemiline õiend on kõrgharidusasutuse väljastatud dokument, mis sisaldab diplomi sisu (nt hinded, saavutused, haridusasutus) standardvormingus kirjeldust.
  • Europassi kutsetunnistuse lisa on kutseharidus- ja -koolitusasutuste väljastatud dokument, mis sisaldab kutsekvalifikatsiooni (nt hinded, saavutused, haridusasutus) standardvormingus kirjeldust.
  • Europassi õpirände tunnistus kirjeldab rahvusvahelisi kogemusi ja oskusi, mille õpilased on omandanud välismaal õppides, töötades või vabatahtlikuna tegutsedes.

Europassi digitaalsed tõendid

Europassi digitaalsete tõendite raamistik võimaldab haridusasutustel väljastada digitaalseid võltsimiskindlaid kvalifikatsioone ja tõendeid õppe läbimise kohta. Õppurid, tööandjad, haridus- ja koolitusasutused ja muud pädevad asutused saavad Europassi digitaalsete tõendite autentsust lihtsalt ja usaldusväärselt kontrollida. Need võimaldavad saada kinnitust kandidaatide või töötajate kvalifikatsiooni kohta. Europassi digitaalsetel tõenditel on kogu ELis samaväärne õigusjõud kui traditsioonilistel paberkandjal sertifikaatidel ning kõik rakenduse komponendid on avalikud ja tasuta. Lisateave Europassi digitaalsete tõendite kohta.

Aidake Europassi tutvustada!

Euroopa Komisjoni eesmärk on muuta Europass hinnatud ja laialdaselt kasutatavaks teenuseks tööandjate, värbajate ja personali arendamisele spetsialiseerunud organisatsioonide seas.

Tagasiside andmiseks või täiendavate küsimuste korral Europassi kohta võtke ühendust e-posti teel.