Europass għall-impjiegi u r-reklutaġġ

Is-servizzi offruti mill-Europass huma riżorsa tajba għall-professjonisti tar-Riżorsi Umani (HR), dawk li jirreklutaw, il-maniġers tar-reklutaġġ, u dawk li jagħtu pariri dwar il-karriera li jeħtieġu aċċess għal għodod u informazzjoni affidabbli biex jgħinu biex wieħed jifhem il-ħiliet u l-kwalifiki tal-applikanti għal impjieg.

Is-simplifikazzjoni tal-proċess ta’ reklutaġġ tiegħek

Bl-użu tal-Europass bħala l-għodda ta’ reklutaġġ tiegħek, tista’ titlob lill-applikanti ta’ impjieg biex joħolqu profil tal-Europass. L-utenti tal-Europass jistgħu joħolqu profil li jinkludi ħarsa ġenerali tal-ħiliet, il-kwalifiki u l-esperjenza kollha tagħhom. Jekk jixtiequ, l-utenti jistgħu jaqsmu link tal-profil tagħhom mal-impjegaturi. Il-profil se jippermettilek, bħala impjegatur jew wieħed li tirrekluta, li tara l-ħiliet u l-esperjenzi tal-kandidati, ippreżentati b’mod li jinftiehem u strutturat. Bil-Europass, l-applikanti jistgħu wkoll joħolqu CVs, ikopru ittri u jaqsmuhom u dokumenti oħra mill-Europass, permezz ta’ link wieħed sempliċi.

Barra minn hekk, jekk tibgħat il-post tax-xogħol vakanti tiegħek fuq il-portal tas-Servizz Ewropew tal-Impjiegi (EURES), il-Europass se jenfasizza l-postijiet tax-xogħol vakanti rilevanti għal dawk li qed ifittxu impjieg bi profil tal-ħiliet korrispondenti.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Żvilupp tal-istaff

Il-Europass jista’ jintuża wkoll biex isostni l-iżvilupp tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol attwali tiegħek. Il-Europass jista’ jgħinek tikseb stampa ċara tal-ħiliet tal-impjegati fl-organizzazzjoni tiegħek, li tagħtik ħarsa wiesgħa lejn il-ħtiġijiet tiegħek ta’ taħriġ u żvilupp. L-impjegati jistgħu jibnu u jaġġornaw il-profil tal-Europass tagħhom biex iżommu rekord tal-iżvilupp professjonali, il-kisbiet u l-progress tagħhom fuq il-post tax-xogħol. L-implimentazzjoni tal-Europass fl-organizzazzjoni tiegħek tista’ tiftaħ il-potenzjal uman moħbi tal-organizzazzjoni tiegħek billi tuża għodda tal-UE b’xejn u affidabbli.

Nifhmu l-Ħiliet u l-Kwalifiki

Il-Europass joffri wkoll għadd ta’ għodod oħra li jistgħu jgħinuk tifhem il-ħiliet u l-kwalifiki, inkluż meta jkollok bżonn tifhem il-kwalifiki li ġejjin minn pajjiżi oħra:

  • Is-Suppliment tad-Diploma jinħareġ minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u jiddeskrivi kwalifiki ta’ edukazzjoni għolja (eż. gradi, kisbiet, istituzzjoni) f’format standard.
  • Is-Suppliment taċ-Ċertifikat Europass huwa maħruġ minn istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) u jiddeskrivi kwalifiki vokazzjonali (eż. gradi, kisbiet, istituzzjoni) f’format standard.
  • Il-Mobbiltà tal-Europass tiddeskrivi l-esperjenzi internazzjonali u l-ħiliet żviluppati waqt l-istudju, fl-impjieg jew fix-xogħol ta’ voluntier barra mill-pajjiż.

Kredenzjali Diġitali tal-Europass

Il-qafas tal-Europass Diġitali tal-Kredenzjali jippermetti li l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni joħorġu kwalifiki diġitali, li ma jippermettux tbagħbis u kredenzjali ta’ tagħlim oħra. Bil-qafas tal-Kredenzjali Diġitali tal-Europass, l-istudenti, l-impjegaturi, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ u korpi awtorizzati oħra għandhom mod sempliċi u affidabbli biex jivverifikaw l-awtentiċità tal-kredenzjali diġitali. Huma joffru mod kif tista’ tikkonferma l-awtentiċità tal-kwalifiki tal-applikanti u tal-istaff. Il-Kredenzjali Diġitali tal-Europass huma legalment ekwivalenti għal ċertifikati stampati fl-Unjoni Ewropea kollha u l-komponenti kollha tal-infrastruttura huma miftuħa u mingħajr ħlas. Aqra aktar dwar il-Kredenzjali Diġitali tal-Europass.

Għin fil-promozzjoni tal-Europass!

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tagħmel l-Europass servizz ta’ valur u użat b’mod mifrux fost l-impjegaturi, dawk li jirreklutaw u l-organizzazzjonijiet tal-iżvilupp tal-istaff.

Kuntatt permezz tal-email  għal feedback jew mistoqsijiet dwar il-Europass.